Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Palm. (Sena A)

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja kull nhar ta’ Ħadd mal-familjari jew mall-kuraturi tagħhom. Bħala tħejjija, iridu jiktbu ż-żewġ kelmiet nieqsin mill-Vanġelu.

Continue reading “Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Palm. (Sena A)”