Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexija mill-Arċisqof fil-Ġimgħa Mqaddsa

Print Friendly, PDF & Email

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna jistieden lill‑Insara biex jieħdu sehem fiċ‑ċelebrazzjonijiet tal‑Ġimgħa Mqaddsa li matulhom l‑Knisja Kattolika tfakkar il‑passjoni, il‑mewt u l‑qawmien ta’ Sidna Ġesù Kristu. Kulħadd mistieden jattendi għaċ‑ċelebrazzjonijiet li ser jippresiedi fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Dawn se jixxandru b’mod dirett fuq TVM, TVMNews+, Radju 103 u online fuq Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Nhar il‑Ħadd li ġej, 2 ta’ April, fis‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof imexxi ċ‑ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il‑Palm, bit‑tberik tal‑friegħi taż‑żebbuġ u l‑palm, u wara jkompli bil‑Passjoni tal‑Mulej fejn jinqara r‑rakkont tal‑passjoni mill‑Evanġelju skont San Mattew.

Il‑Ħamis, 6 ta’ April, Ħamis ix‑Xirka, fid-9:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra t-Talba ta’ Nofs il-Jum. Din mhux se tixxandar. Fid‑9:30 a.m. jiċċelebra l‑Quddiesa tal‑Griżma. F’din il‑quddiesa, flimkien mal‑Arċisqof, jikkonċelebraw saċerdoti djoċesani u reliġjużi li jġeddu l‑wegħdiet li għamlu fl‑ordinazzjoni tagħhom. Dakinhar filgħaxija, fis‑6:00 p.m., issir it‑Tifkira Solenni tal‑Ikla tal‑Mulej, fejn fuq l‑eżempju ta’ Ġesù, l‑Arċisqof jaħsel riġlejn għadd ta’ persuni. Fi tmiem il‑quddiesa, l‑Arċisqof iwassal is‑Sagrament Imqaddes fil‑Kappella tar‑Ripożizzjoni għall‑qima tal‑Insara. Din tixxandar fuq TVMNews+ (flok TVM).

Il‑Ġimgħa, 7 ta’ April, il‑Ġimgħa l‑Kbira, fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof imexxi l‑Uffiċċju tal‑Qari u t‑Tifħir ta’ Sbiħ il‑Jum, fil‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Fit‑3:30 p.m., l‑Arċisqof imexxi l‑Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej. Din il‑liturġija tinkludi r‑Rakkont tal‑Passjoni skont San Ġwann, l‑adorazzjoni tas‑salib u t‑tqarbin. Din tixxandar fuq Radju 103,Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Is‑Sibt, 8 ta’ April, Sibt il‑Għid, fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof imexxi l‑Uffiċċju tal‑Qari u t‑Tifħir ta’ Sbiħ il‑Jum, fil‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Fit‑8:00 p.m., l‑Arċisqof imexxi l‑liturġija tal‑Vġili tal‑Għid. Iċ‑ċelebrazzjoni tibda bit‑Tberik tan‑Nar ġdid fuq iz‑zuntier tal‑Konkatidral u tkompli bil‑liturġija tal‑Kelma, il‑liturġija tal‑magħmudija, u l‑liturġija tal‑Ewkaristija. Matul din iċ‑ċelebrazzjoni se jiġu amministrati s‑Sagramenti tal‑Bidu tal‑Ħajja Nisranija (magħmudija, griżma u tqarbin) lill‑adulti. Din tixxandar fuq TVMNews+ (flok TVM).

Il‑Ħadd, 9 ta’ April, Ħadd il‑Għid, fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Stazzjonali tal‑Għid il‑Kbir tal‑Mulej.

Sors: www.knisja.mt

Leave a Reply

%d bloggers like this: