Il-Ġimgħa, 7 ta’ April 2023

Print Friendly, PDF & Email

O erwieħ! Fittxu kenn, bħal ħamiem safja, fid-dell tal-kurċifiss. Hemm tħassru l-Passjoni tal-Għarus divin tagħkom, u iġbdu minn qalbkom fjammi ta’ imħabba u xmajjar ta’ dmugħ, agħmlu minnu balzmu prezzjuż li bih tidilku l-feriti tas-Salvatur tagħkom.

San Pawl tas-Salib

%d bloggers like this: