Il-Ħamis, 20 ta’ April 2023

Print Friendly, PDF & Email

L-opri kollha fid-dinja ma joqgħodux fejn l-Imqaddes Sagrifiċċju tal-Quddiesa, għaliex dawn huma opri tal-bniedem; imma l-Quddiesa hija l-opra ta’ Alla. Il-martirju m’huwa xejn komparat għaliex hu s-sagrifiċċju tal-bniedem lejn Alla,  waqt li l-Quddiesa hija s-sagrifiċċju ta’ Alla lill-bniedem.

San Ġwann M Vianney

%d bloggers like this: