Is-Sibt, 22 ta’ April 2023

Print Friendly, PDF & Email

Fittex ir-refuġju f’Marija għaliex hija l-belt tal-kenn. Nafu li Mosè waqqaf tlett ibliet ta’ refuġju għal min kien qatel bla ma ried lill-għajru: Issa Alla waqqaf refuġju ta’ ħniena, Marija, ukoll għal dawk li konxji għamlu l-ħażin. Marija tipprovdi kenn u qawwa għall-midneb.

Sant’Antnin ta’ Padova

%d bloggers like this: