Il-Ġimgħa, 28 ta’ April 2023

Print Friendly, PDF & Email

Ftakar li meta tiġi biex tħalli d-dinja, m’int se tieħu xejn miegħek ħlief dak li tkun tajt: qalb għanja b’servizz onest, imħabba , sagrifiċċji u qlubija.

San Franġisk

%d bloggers like this: