L-ordinazzjoni ta’ djaknu ġdid fil-parroċċa Griega-Kattolika Maltija

Nhar il-Ħadd li ġej, 21 ta’ Mejju 2023, il-parroċċa Griega-Kattolika f’Malta se jkollha djaknu ġdid. L-ordinazzjoni djakonali tas-suddjaknu Jesmond Schembri se ssir bil-barka tal-Arċisqof Charles Scicluna u bit-tqegħid tal-idejn ta’ Mons. Manuel Nin O.S.B., Eżarka Appostoliku tal-Greċja u Isqof Titulari ta’ Carcabia. Il-quddiesa tal-ordinazzjoni se ssir fil-Knisja ta’ San Nikola ta’ Mira (Tal-Erwieħ), il-Belt Valletta fid-9.00 a.m.

aktar