L-Erbgħa, 24 ta’ Mejju 2023

Print Friendly, PDF & Email

Festa: Marija Għajnuna tal-Insara

Jiena tal-fehma li r-Rużarju hu tal-akbar valur mhux biss skont il-kelmiet tas-Sinjura ta’ Fatima, imma skont l-effetti tar-Rużarju li wieħed jara tul l-Istorja.

Suor Luċija ta’ Fatima

%d bloggers like this: