Is-Sibt, 27 ta’ Mejju 2023

Print Friendly, PDF & Email

Irreċitaw dejjem ir-Rużarju. Għiduh sew. Għiduh spiss kemm tistgħu! Kunu erwieħ ta’ talb. Tgħejjew qatt titolbu, dan hu li jgħodd. It-talb iqanqal il-qalb ta’ Alla, u bih nakkwistaw il-grazzji li neħtieġu.

San Piju ta’ Pietrelcina

%d bloggers like this: