Il-Ħamis, 1 ta’ Ġunju 2023

Print Friendly, PDF & Email

Ejjew qatt ma ninsew li żmien jipprospera jew imur lura skont id-devozzjoni tiegħu lejn l-Ewkaristija Mqaddsa. Dan huwa l-kejl  tal-ħajja tal-fidi tiegħu, tal-karità u tal-virtù tiegħu.

San Pierre Julian Eymard

%d bloggers like this: