Il-Ġimgħa, 2 ta’ Ġunju 2023

Print Friendly, PDF & Email

L-oġġett tal-Adorazzjoni Ewkaristika hija l-Persuna divina tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu preżenti fl-Imqaddes Sagrament. Huwa qiegħed hemm ħaj. Iridna nitkellmu miegħu, u Hu jitkellem magħna. Kulħadd jista’ jitkellem mal-Mulej tagħna. Mhux għal kull wieħed u waħda minna qiegħed hemm? Mhux Hu li qalilna: ‘Ejjew ilkoll għandi?’

San Pierre Julian Eymard

%d bloggers like this: