Il-Ħadd, 4 ta’ Ġunju 2023

Print Friendly, PDF & Email

Fost il-grazzji li Ġesù ta lill-missier putattiv tiegħu hija dik il-grazzja speċjali ta’ adoratur tas-Sagrament  Imqaddes. Dik hija li għandna nitolbu lil San Ġuzepp. Ha jkollok fiduċja, fiduċja qawwija fih. Ħudu bħala l-patrun u l-mudell tal-ħajja tiegħek tal-adorazzjoni.

San Pierre Julian Eymard

%d bloggers like this: