L-Erbgħa, 7 ta’ Ġunju 2023

Print Friendly, PDF & Email

Illum aktar minn qatt qabel neħtieġu nies li, bis-sagrifiċċju propju tagħhom, iżarmaw il-korla ta’ Alla mixgħula bil-ħtijiet dejjem jiżdiedu tan-nazzjonijiet. Neħtieġu erwieħ li bit-tenaċità tagħhom jerġgħu jiftħu t-teżori tal-grazzja li l-indifferenza tal-kotra għalqu. Neħtieġu adoraturi veri, fi kliem ieħor, nies ta’ fervur u ta’ sagrifiċċju.                                            

San Pierre Julian Eymard

%d bloggers like this: