Il-Ġimgħa, 9 ta’ Ġunju 2023

Print Friendly, PDF & Email

Kull Ora Santa li nagħmlu hekk togħġob lill-Qalb ta’ Ġesù hekk li hija rrekordjata fil-Ġenna u mtennija għall-eternità kollha kemm hi.

Santa Tereża ta’ Kalkutta

%d bloggers like this: