Il-Ħadd, 6 ta’ Awwissu 2023

Print Friendly, PDF & Email

Tħallix id-devozjoni interjuri tiegħek tidher sakemm m’hemm xi bżonn kbir. San Franġisk u San Bernard kienu jgħidu: ‘Is-sigriet tiegħi hu tiegħi.’  

Santa Tereża ta’ Avila

%d bloggers like this: