Adorazzjoni Ewkaristika matul Ottubru 2023

Print Friendly, PDF & Email

Ara l-informazzjoni t’hawn taħt…

KALENDARJU TAL-ADORAZZJONIJIET OTTUBRU 2023
IX-XAHAR GĦAŻIŻ TAR-RUŻARJU U TA’ SAN MIKIEL

It-Tnejn 2 Ħaż Żabbar
Kappella San Ġużepp – Istitut Sorijiet Dumnikani
Adorazzjoni ddedikata għall-Erwieħ tal-Purgatorju
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-ghodu

L-Erbgha 4 Birkirkara
Santwarju Madonna Tal-Ħerba
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

Il-Hamis 5 L-Imdina
Monasteru San Pietru – Sorijiet Benedittini
Mill-9.45 sal-11.00 ta’ fil-għodu

Il-Ġimgħa 6 Birkirkara
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem
Mid-9.00 sal-10.00 ta’ fil-għodu

It-Tlieta 10 t’Ottubru
fid-Dar Santa Katerina tas-Sorijiet Dumnikani, H’Attard.
Nibdew fid-9.45 am. L-Adorazzjoni tibda fl-10.00 am.
Mitlubin inkunu bil-maskla.

L-Erbgħa 11 Il-Mosta
Ċentru Pastorali Sant’ Andrija
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

Il-Ġimgħa 13 Il-Marsa
Il-Kappella Fergħa Ewkaristika –
Mis-6.00 sas-7.00 pm u wara Quddiesa

Il-Ħadd 15 Il-Hamrun
Santwarju Madonna Tas-Samra
Mill-11.00 am ta’ fil-għodu

It-Tnejn 16 Ħal-Qormi
Fil-Knisja Arċipretali San Sebastjan
Wara l-Quddiesa tat-8.30 ta’ fil-għodu

It-Tlieta 17 Ħaż-Żebbuġ
Kappella San Ġużepp
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

L-Erbgħa 18 G’Mangia
Parroċċa Madonna ta’ Fatima,
Wara l-Quddiesa tat-8.00 am

Il-Ġimgħa 20 Iż-Żejtun
Knisja tal-Istitut Ġesù Nazarenu
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

L-Erbgħa 25 Valletta
Santwarju Madonna Tal-Karmnu
Wara l-Quddiesa tal-10.00 a.m.

Il-Ġimgħa 26 Victoria , Għawdex
Knisja Madonna ta’ Pompej – Sorijiet Dumnikani
Mill-9.45 sal-10.45 ta’ fil-għodu.
Tkun online fuq Santwarju Madonna ta’ Pompei Victoria

Il-Ġimgħa 27 Iż-Żebbiegħ
Knisja Sant’ Anna,
Fil-5.00 pm u wara jkun hemm Quddiesa

It-Tnejn 30 M’Xlokk
Domus Mariae – Tas-Sorijiet
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

It-Tlieta 31 Il-Mosta
Pax et Bonum tas-Sorijiet Franġiskani
Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu

Inti x'taħseb dwar dan is-suġġett?

%d