Aid to the Church in Need

Il-Missjoni tal-Aid to the Church in Need (ACN) hija dik li permezz tat-Talb, l-Informazzjoni u l-Azzjoni tkun tista’ tgħin il-Knisja speċjalment f’dawk il-pajjiżi fejn l-Insara huma persegwitati u qed isofru.

Il-vidjos u l-messaġġi tal-ACN li ssib hawn taħt jistgħu jgħinnuk tissieħeb inti wkoll f’din il-Missjoni tagħhom, li wara kollox hija l-missjoni tagħna lkoll.