Quddiesa fl-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar għall-Professjonisti f’Għawdex

Il-Moviment Gradwati Għawdxin jistieden lill-gradwati u l-membri tal-professjonijiet kollha (anki koppji) għall-Quddiesa tal-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar fis-6 ta’ Ottubru 2017.  Bħas-soltu ssir fil-knisja ta’ Santu Wistin (Victoria): fit-8.30pm. Ikun hemm ukoll il-possibilta’ tal-Qrar minn kwarta qabel. Continue reading Quddiesa fl-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar għall-Professjonisti f’Għawdex

Il-Papa Franġisku dwar il-korruzzjoni

Il-Ħamis, 21 ta’ Settembru 2017: Il-korruzzjoni, filwaqt li tiddisprezza l-interessi ġenerali, hi art għammiela li fuqha jrabbu l-għeruq u jiżviluppaw il-mafji.  Il-korruzzjoni ssib dejjem il-mod kif tiġġustifika lilha nfisha, għax tippreżenta ruħha bħala kundizzjoni “normali”, soluzzjoni għal min moħħu jilħaqlu, it-triq li minnha bniedem jgħaddi biex jilħaq l-għanijiet tiegħu.  Continue reading “Il-Papa Franġisku dwar il-korruzzjoni”

Is-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu fuq sit internazzjonali

Il-Ġimgħa, 22 ta’ Settembru 2017:  Is-sit internazzjonali tal-Worldpriest.com għadu kif tella’ paġna ta’ tagħrif dwar is-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu ġewwa Għawdex. Il-kitba li hija akkumpanjata minn ritratt sabiħ ħafna tas-Santwarju minn barra, ma tagħtix biss tagħrif dwar l-oriġni u l-istorja ta’ dan il-Maqdes Marjan, imma titkellem ukoll dwar il-Museum li hemm miegħu kif ukoll dwar Dar Karmni Grima. Continue reading “Is-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu fuq sit internazzjonali”

Laudato Si: Interfaith and Secular Perspectives on Care for Creation

On the last day of the 2017 Season for Creation, the feast of St. Francis of Assisi and on the eve of the EU ‘Our Ocean’ international conference in St. Julian’s, 5-6 October.
The Church Environment Commission and Nature Trust Malta invite you to a public meeting, Laudato Si: Interfaith and Secular Perspectives on Care for Creation, on Wednesday 4 October, 4.30pm to 6.00 pm at the Millennium Chapel, Paceville.

Continue reading “Laudato Si: Interfaith and Secular Perspectives on Care for Creation”