Mudelli tal-Knisja – Katekeżi Ekkleżjoloġika

Il-Ħadd, 10 ta’ Settembru 2017:  Fl-Eżortazzjoni Appostoliku tiegħu, Evangelii Gaudium, il-Papa Franġisku jisħaqq li għall-Evanġelizzazzjon jinħtieg nifhmu sewwa x’inhi tassew il-Knisja.  Dan l-artiklu kien publikat fir-Rivista Pastor ta’ Settembru-Ottubru 2002, 18-21. Continue reading “Mudelli tal-Knisja – Katekeżi Ekkleżjoloġika”

Mill-ktieb “Quddiem Ġesù Tarbija” ta’ Angelo Xuereb

L-Ewwel Jum:
L-imħabba ta’ Alla għalina.

Alla huwa mħabba. Hekk jgħidilna San Ġwann l-Evanġelista. Dan l-appostlu meta ħareġ din l-espressjoni wera l-esperjenza mill-aktar intima li kellu ma’ Sidna Ġesù Kristu. Infatti, il-miġja ta’ Kristu fid-dinja hija wirja tal-imħabba li Alla għandu għalina.
Continue reading “Mill-ktieb “Quddiem Ġesù Tarbija” ta’ Angelo Xuereb”

L-Arċisqof itemm żjara pastorali f’Londra

Is-Sibt, 9 ta’ Settembru 2017: L‑Arċisqof Charles J. Scicluna llum temm żjara pastorali f’Londra, l‑Ingilterra, li matulha mexxa ċ‑ċelebrazzjoni tal‑festa tal-Madonna tal-Vitorja fl‑okkażjoni ta’ Malta Day – UK, u żar il‑pazjenti Maltin li qed jingħataw il‑kura f’Londra. Continue reading “L-Arċisqof itemm żjara pastorali f’Londra”

“Il-ħajja umana għandha tkun protetta dejjem, l-iżjed meta hi fraġli” – Il-Papa fil-Kolombja

Bogota, Kolombja: Il-Ġimgħa, 8 ta’ Settembru 2017: Il-ħajja umana għandha tkun protetta fl-istadji kollha tagħha, imma l-aktar meta hi l-iżjed fraġli. Dan kien il-kliem tal-Papa Franġisku waqt l-ewwel quddiesa li ċċelebra fil-Kolombja u li għaliha attendew aktar minn miljun persuna. Continue reading ““Il-ħajja umana għandha tkun protetta dejjem, l-iżjed meta hi fraġli” – Il-Papa fil-Kolombja”

Lectio Divina: It-23  Ħadd Matul Sena A

Vanġelu:  (Matt. 18, 15-20.)  “Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub..”  Meta wieħed jidneb ngħidu: “Kiser Kmandament u ħaqqu kastig.”  Fil-Bibbja nsibu xi 30 verb differenti, bħal:  ħa pass fil-vojt; żelaq; ġab ruħu ta’ iblah. L-aktar wieħed importanti hu: “ħadda’ ” li jfisser: tfalli li tolqot it-target, l-għan aħħari, ma tilħaqx l-iskop ta’ ħajtek. Aħna maħluqin sewwa għall-ferħ.  Meta nidinbu nkunu ħadna triq b’oħra.  Is-sinjal ta’ dan hu ċar: għax iġib fuqna dulur, dwejjaq u uġigħ tal-qalb. Meta nħossuna hekk u t-tabib ma jsib xejn fiżikament ħażin, ifisser li dnibna. Continue reading “Lectio Divina: It-23  Ħadd Matul Sena A”