Lectio Divina: 21 Ħadd Matul Sena A

Vanġelu:  Fl-inħawi ta’ Ċesarea ta’ Filippu wieħed kien isib art fertili ħafna.       Il-merħliet kienu jirgħu fuq ħaxix bnin, u b’hekk jirrendu prodotti mill-aqwa.  Ir-raġuni kienet li mill-muntanja Ħermon insibu tlett għejjun ta’ ilma li wara ftit kienu jiltaqgħu biex jiffurmaw ix- xmara Ġordan.  In-nies kienu joffru l-prodotti tagħhom lill-allat tan-Natura f’żewġ tempji  li kien hemm fil-belt ta’ Ċesarea, kemm bħala radd il-ħajr u kemm biex l-allat ikomplu jkattru l-ġid fost dak il-poplu.  Dil-belt kien bniha bħala belt kapitali Filippu, iben Erodi. Biex jaġevola r-Rumani semmiegħa Ċesarea ta’ Filippu, mhux Filippu biss. Continue reading “Lectio Divina: 21 Ħadd Matul Sena A”

Lectio Divina: 20 Ħadd Matul Sena A

Vanġelu: Ġesu jmur mad-dixxipli Tiegħu f’art pagana. Dan jagħmlu għax kien għadu kif kellu argument mal-Iskribi u l-Fariżej.  Dawn ilmentaw għax Ġesu kien iħalli l-Appostli ma josservawx it-tradizzjonijiet tagħhom.  Ġesu jgħajjarhom ipokriti, għax fil-waqt li jintilfu fl-irqaqat u r-regoli li vvintaw huma, jittraskuraw il-Kmandamenti. Per eżempju, kien obbligu li wieħed jieħu ħsieb il-ġenituri tiegħu.  Dawn ivvintaw kelma: korban, i.e. offerta qaddisa. Għalihom dil-offerta kienet teħlishom mill-obbligu lejn il-ġenituri. Wara dan l-argument jaħraq, l-Iskribi u l-Fariżej telqu.  Continue reading “Lectio Divina: 20 Ħadd Matul Sena A”

Lectio Divina: 19  Ħadd Matul Sena A

Vanġelu:  Il-ħadd li għadda rajna ‘l Ġesu jitma eluf ta’ nies, u jipproponilhom dinja ġdida fejn kulħadd se jkolli ikel biżżejjed biex jgħix.  Meta n-nies xebgħu, Ġesu “jġiegħel” lill-Appostli jmorru x-xatt l-ieħor. Fil-lingwaġġ Evanġeliku, “ix-xatt l-ieħor” kien ifisser in-naħa tal-pagani. Il-Lhud ma kinux iħobbu jmorru hemm, għalhekk Ġesu kellu “jġiegħlhom”. Bagħthom waħedhom waqt li hu baqa’ waħdu jitlob.  Kien ġa tard qabel ma temgħu n-nies, u issa kien wasal biex jidlam.  Continue reading “Lectio Divina: 19  Ħadd Matul Sena A”

Lectio Divina: 16  Ħadd Matul Sena A

Vanġelu:  “Ġesu qal lin-nies….” Dawn huma n-nies fuq ix-xatt li għadhom m’għamlux il-pass għal fuq id-dgħajsa ta’ Pietru. Mela għandhom bżonn parabbola oħra. Ġesu, psikologu per eċċellenza, juża dan il-mezz, għax parabbola tintrigak biex issaqsi u tfittex it-tifsir u l-messaġġ warajha. Mhux lezzjoni diretta u ma tifhimhiex mill-ewwel.  Tqajjimlek il-kurżita, iġġiegħlek tirrifletti u tibda tippenetra l-moħħ bil-mod il-mod. B’hekk l-effett tagħha idum aktar. Continue reading “Lectio Divina: 16  Ħadd Matul Sena A”

Lectio Divina: 15  Ħadd Matul Sena A

Vanġelu:  Illum nibdew Kap. 13 ta’ Mattew fejn Ġesu jibda jkellimna fuq is-Saltna tas-smewwiet permezz tal-parabboli.  Mattew iqiegħed lil Ġesu bil-qiegħda f’xatt il-baħar. Dan kien propjament għadira (lake) imma Mattew irid ifakkarna fil-baħar tal-qasab (l-aħmar), li, meta l-Lhud ħelsu mill-jasar, qasmuh bla xkiel, u bdew l-Esodu tagħhom lejn l-Art Imwiegħda.  Ġesu qed jipproponi esodu ieħor ta’ nies li qed jgħixu mhux b’mod kompletament uman, lejn l-art li se jibda jsejħilha s-Saltna tas-Smewwiet.  Continue reading “Lectio Divina: 15  Ħadd Matul Sena A”