L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 22 ta’ Diċembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1, 46-55

Żgur li Marija ma qagħdetx bilqiegħda tikteb dan l-ewwel kantiku fl-Evanġelju ta’ San Luqa li sa mis-sitt seklu permezz ta’ Ċesarju ta’ Arles sab ruħu fost l-innijet liturġiċi tal-Knisja. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 22 ta’ Diċembru 2017”

Il-parir tal-Arċisqof lill-koppji: Tinsewx tgħidu ‘grazzi’ lil xulxin

Is‑Sibt, 16 ta’ Diċembru 2017: fil‑5:30 p.m., fl‑okkażjoni tal‑Festa tal‑Familja Mqaddsa, Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa għall‑familji, organizzata mill‑GRUFAN, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Continue reading “Il-parir tal-Arċisqof lill-koppji: Tinsewx tgħidu ‘grazzi’ lil xulxin”

Il-Mulej ifejjaqna bil-fidi tal-ħbieb tagħna – L-Arċisqof

It‑Tnejn, 11 ta’ Diċembru: fl‑10:00 a.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa ta’ ringrazzjament fl‑okkażjoni tal‑150 anniversarju mill‑ftuħ tar‑Residenza San Vincenz de Paul u wara jinawgura kappella tal‑adorazzjoni ġdida fl‑istess facilità. Continue reading “Il-Mulej ifejjaqna bil-fidi tal-ħbieb tagħna – L-Arċisqof”