L-Evanġelju tat-Tnejn 23 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 15:1-8

Fiċ-ċenaklu, qabel ma bata u miet, Ġesù mhux biss jiftaħ qalbu mad-dixxipli tiegħu u jitlob quddiemhom imma jurihom dak li hu, fl-aħħar mill-aħħar, indispensabbli biex tassew il-ħajja tagħhom tkun tixbaħ lil tiegħu: li jkunu ħaġa waħda flimkien u li jkunu, iktar minn hekk, għax li jkunu flimkien tiddependi minnha, li jkunu ħaġa waħda miegħu. Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 23 ta’ Lulju 2018

L-Evanġelju tal-Ħadd 22 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 6, 30-34

Ġesù ma jarax il-folla imma jara kull wiċċ li hemm fil-folla.

Id-dixxipli waslu lura mill-biċċa xogħol li qabbadhom Ġesù stess. Marru jippriedkaw fl-irħula u l-bliet tal-Gallilija u meta waslulura tawh rendikont ta’ kulma kien ġara; kulma kienu għamlu u għallmu. Anke jekk wasslu dak li kien qalilhom biex iwasslu u jwettqu dak li kien bagħthom u tagħhomis-setgħa biex iwettqu, id-dixxipli ħassew il-ħtieġa li l-ferħ li ġarrbu, u forsi d-diżappunti wkoll, jirrakkuntawhom lil Ġesù.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd 22 ta’ Lulju 2018

Meta tfittex it-tjubija, l-imħabba, is-sbuħija, is-sewwa, il-verità u l-ġustizzja, tkun qed tfittex lill-Mulej – L-Arċisqof

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Lulju 2018: L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, fuq l-irdum ta’ Ħad-Dingli. Continue reading Meta tfittex it-tjubija, l-imħabba, is-sbuħija, is-sewwa, il-verità u l-ġustizzja, tkun qed tfittex lill-Mulej – L-Arċisqof