“Naduraw lill-Mulej Ġesù li urina tassew min hu minn fuq is-salib tiegħu” – L-Arċisqof

Il‑Ġimgħa, 30 ta’ Marzu 2018: il‑Ġimgħa l‑Kbira, fit‑3:30 p.m., Monsinjur Arċisqof mexxa l‑Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Continue reading “Naduraw lill-Mulej Ġesù li urina tassew min hu minn fuq is-salib tiegħu” – L-Arċisqof

“SE NIŻŻEWWEĠ”. “ARA SE TITGĦALLAQ?”: IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT (8)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Ġesu’ fuq iż-Żwieġ u l-Familja (tkompli). Ġesu’ tenna b’mod ċar it-tkomplija ta’ dan il-pjan ta’ Alla fih: “Iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. Għalhekk mela raġel iħalli lil missieru u ‘l ommu u jingħaqad ma’ martu , u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn, imma ġisem wieħed” (Mk 10,6-8). Continue reading “SE NIŻŻEWWEĠ”. “ARA SE TITGĦALLAQ?”: IŻ-ŻWIEĠ SAGRAMENT (8)

“Nitolbu li l-qalb ta’ kull Nisrani tirtab” – L-Arċisqof

Il‑Ħamis, 29 ta’ Marzu 2018: Ħamis ix‑Xirka, fis‑6:30 p.m., l-Arċisqof mexxa l-Quddiesa tal‑Ikla tal‑Mulej u wara saret il-purċissjoni bis-Sagrament lejn l-artal tar-ripożizzjoni, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Continue reading “Nitolbu li l-qalb ta’ kull Nisrani tirtab” – L-Arċisqof

L-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut f’Ħamis ix-Xirka filgħodu fil-Katidral ta’ Għawdex

Il-Ħamis, 29 ta’ Marzu 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut, f’Ħamis ix-Xirka, filgħodu, fil-Katidral ta’ Għawdex.  Il-quddiesa kienet ippreseduta mill-E.T. Mons. Arċisqof Alfred Xuereb, Nunzju Appostoliku fil-Korea u l-Mongolja. Din kienet l-ewwel liturġija solenni li hu mexxa bħala Isqof. L-Arċisqof Xuereb kien akkumpanjat mill-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, u għadd sabiħ ta’ saċerdoti u reliġjużi mid-Djoċesi.  L-Omelija saret mill-Isqof Mario Grech. Continue reading L-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut f’Ħamis ix-Xirka filgħodu fil-Katidral ta’ Għawdex

L-Isqof Mario Grech fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria

Il-Ħamis, 29 ta’ Marzu 2018: L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, f’Ħamis ix-Xirka filgħaxija, fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria.

Continue reading L-Isqof Mario Grech fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria