Il-Familja. Bieb li jilqa’

36. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 18 ta’ Novembru 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

B’din ir-riflessjoni wasalna fuq l-għatba tal-Ġublew, jinsab fil-qrib. Quddiemna għandna l-bieb, imma mhux biss il-bieb imqaddes, imma l-ieħor: il-bieb il-kbir tal-Ħniena ta’ Alla – u dan hu bieb sabiħ! –, li jilqa’ l-indiema tagħna u joffrilna l-grazzja tal-maħfra tiegħu. Il-bieb jiftaħhulna minn qalbu, issa jonqos ftit kuraġġ min-naħa tagħna biex nirfsu l-għatba u ngħaddu minnu. Kull wieħed u waħda minna għandu fih xi jtaqqlu. Ilkoll midinbin! Ejjew napprofittaw minn dan iż-żmien li ġej u nirfsu l-għatba ta’ din il-ħniena ta’ Alla li qatt ma jegħja jaħfer, qatt ma jegħja jistenniena! Iħares lejna, dejjem jinsab qrib tagħna. Kuraġġ! Ejjew ngħaddu minn dan il-bieb! Continue reading “Il-Familja. Bieb li jilqa’”

Il-Familja. Il-konvivjalità (li ngħixu flimkien fil-ferħ)

35. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 11 ta’ Novembru 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum se nirrifletti fuq kwalità karatteristika tal-ħajja fil-familja li wieħed jitgħallem sa mill-ewwel snin tal-ħajja: il-konvivjalità, jiġifieri meta naqsmu flimkien il-ġid tal-ħajja u nifirħu li nistgħu nagħmlu dan. Li naqsmu u nagħrfu naqsmu hi virtù prezzjuża! Is-simbolu tagħha, l-“ikona” tagħha, hi l-familja miġbura mal-mejda tad-dar. Il-qsim ta’ l-ikla – u għalhekk, barra ta’ l-ikel, anki tar-rispett, tar-rakkonti, tal-ġrajjiet… – hu esperjenza fundamentali. Meta hemm festa, għeluq snin xi ħadd, anniversarju, insibu ruħna madwar il-mejda. F’xi kulturi hi drawwa li dan isir ukoll b’sens ta’ viżtu, biex wieħed ikun qrib ta’ min hu mnikket għat-telfa ta’ xi qarib. Continue reading “Il-Familja. Il-konvivjalità (li ngħixu flimkien fil-ferħ)”

Il-Familja. Aħfer il-ħtijiet

34. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 4 ta’ Novembru 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

L-Assemblea tas-Sinodu ta’ l-Isqfijiet, li għalqet ftit ilu, irriflettiet fit-tul fuq il-vokazzjoni u l-missjoni tal-familja fil-ħajja tal-Knisja u tas-soċjetà ta’ żmienna. Kienet ġrajja ta’ grazzja. Fit-tmiem tagħha l-Padri Sinodali għaddewli t-test tal-konklużjonijiet tagħhom. Ridt li dan it-test jiġi ppubblikat, biex kulħadd iħossu qed jieħu sehem fil-ħidma li ratna impenjati flimkien għal sentejn sħaħ. M’huwiex issa l-waqt li niflu dawn il-konklużjonijiet, li fuqhom jien stess għad irrid nimmedita. Continue reading “Il-Familja. Aħfer il-ħtijiet”