Qari tal-Quddies tat-Tnejn tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena

Stampa t-test tal-qari …

It-Tlieta u Tletin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
It-Tnejn

QARI I
Ġib quddiem għajnejk fiex waqajt u indem.
Apok 1, 1-4; 2, 1-5a

Bidu tal-Ktieb tal-Apokalissi ta’ San Ġwann Appostlu

Ir-Rivelazzjoni ta’ Ġesù Kristu li tahielu Alla biex jgħarraf lill-qaddejja tiegħu b’dak li għandu jiġri ma jdumx. Continue reading Qari tal-Quddies tat-Tnejn tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena