Is-Sorijiet Agostinjani b’ċentru ġdid għall-adolexxenti

Il-Ġimgħa, 10 ta’ Mejju 2019: Għal diversi snin, is-sorijiet Agostinjani, li għandhom f’idejhom il-formazzjoni ta’ tant tfal u adolexxenti, ħassew il-bżonn ta’ post li jilqa’ lit-tfajliet li jkunu spiċċaw mill-iskejjel tagħhom. Post li t-tfajliet jistgħu jqisuh bħala tagħhom, iħossuhom komdi fih u jservi ta’ spazju fejn jibqgħu jirċievu formazzjoni wara s-snin tal-iskola. Continue reading Is-Sorijiet Agostinjani b’ċentru ġdid għall-adolexxenti

L-Insara namrati tal-Liġi t’Alla, imma qatt rashom iebsa

Il-Ġimgħa, 10 ta’ Mejju 2019: Il-konverżjoni ta’ Sawlu ta’ Tarsu fit-triq lejn Damasku fejn sejjaħlu l-Mulej, hi paġna ġdida fl-istorja tas-salvazzjoni. Tfisser il-ftuħ lejn il-pagani, il-ġentili, u kull min ma kienx Lhudi. Fi kliem ieħor kien il-bieb li nfetaħ għall-universalità tal-Knisja. Il-Papa Franġisku għamel din l-osservazzjoni fl-omelija hu u jikkummenta l-pass magħruf tal-Atti tal-Appostli li jirriżulta mill-għażla ta’ Ġesù li ried jibdel il-ħajja ta’ bniedem li sa dak il-ħin kien jippersegwita lill-Insara. Continue reading L-Insara namrati tal-Liġi t’Alla, imma qatt rashom iebsa

L-EWKARISTIJA U L-ĦAJJA TA’ DEJJEM

19. Il-Ħamis wara t-Tielet Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Jiena hu l-ħobż ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem (Ġw 6, 51).

Il-bieraħ bdejna nitkellmu dwar il-ħtieġa tal-Ewkaristija bħala rahan tal-ħajja ta’ dejjem. Illum nixtieq li nkomplu nitkellmu fuq dan is-suġġett. Continue reading L-EWKARISTIJA U L-ĦAJJA TA’ DEJJEM

L-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna ta’ Pompej

L-Erbgħa, 8 ta’ Mejju 2019: Fl-okkażjoni tat-Tifkira liturġika tal-Verġni Mqaddsa tar-Rużarju ta’ Pompej, fil-Knisja tas- Sorijiet Dumnikani, il-Belt Victoria, nhar l-Erbgħa 8 ta’ Mejju 2019, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, għamel dan il-ħsieb: Continue reading L-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna ta’ Pompej