Evanġelju tal-Ħadd 6 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 2, 1-12

Dan ir-rakkont jinsab biss fl-Evanġelju ta’ Mattew li ma jsemmix iż-żjara tar-rgħajja kif jagħmel Luqa, li minn naħa tiegħu ma jgħidilna xejn dwar iż-żjara tal-maġi. Continue reading Evanġelju tal-Ħadd 6 ta’ Jannar 2019

Evanġelju tas-Sibt 5 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 1, 43-51

Dan l-ewwel kapitlu tal-evanġelju skont San Ġwann huwa mimli preżentazzjonijiet u movimenti bejn il-persunaġġi li l-evanġelista jintroduċilna. Ġesù ġej u sejjer qrib il-post fejn kien jgħammed il-Battista. Id-dixxipli tal-Battista jmorru wara Ġesù u jibqgħu miegħu. Indrì jressaq lil Xmun għand Ġesù. Ġesù jibdillu ismu. Continue reading Evanġelju tas-Sibt 5 ta’ Jannar 2019

Evanġelju tal-Ġimgħa 4 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 1, 35-42

L-għada tal-preżentazzjoni ta’ Ġesù bħala l-ħaruf ta’ Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja lill-midinbin li marru jitgħammdu fix-xmara Ġordan minn Ġwanni, il-Battista, mdawwar minn tnejn mid-dixxipli tiegħu, jerġa jilmħu għaddej mill-inħawi u tenna lid-dixxipli dak li qal il-ġurnata ta’ qabel dwaru. Continue reading Evanġelju tal-Ġimgħa 4 ta’ Jannar 2019