Qari tal-Quddies tal-Erbgħa tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena. L-Imqaddsa Verġni Marija tar-Rużarju (TO)

Stampa t-test tal-qari …

Is-Sebgħa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
L-Erbgħa

QARI I
Għarfu l-grazzja li kienet mogħtija lili.
Gal 2, 1-2.7-14

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Galatin

Ħuti, wara erbatax-il sena mill-ewwel żjara tiegħi, erġajt tlajt Ġerusalemm flimkien ma’ Barnaba u ħadt miegħi lil Titu wkoll. Continue reading Qari tal-Quddies tal-Erbgħa tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena. L-Imqaddsa Verġni Marija tar-Rużarju (TO)