L-Arċisqof fil-Quddiesa tal‑Epifanija li matulha laqa’ 4 seminaristi bħala kandidati għas‑saċerdozju

Il‑Ħadd 7 ta’ Jannar, 2018: fid‑9:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal‑Epifanija li matulha tħabbru l‑festi tal‑Mulej għas‑sena 2018 u laqa’ lil erba’ seminaristi bħala kandidati għas‑saċerdozju, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. L-erba’ seminaristi huma: Osmar Baldacchino (Siġġiewi), David Borg (Ħaż-Żabbar), Christopher Bugeja (Rabat), u Jonathan Debattista (Ħal Tarxien). Continue reading L-Arċisqof fil-Quddiesa tal‑Epifanija li matulha laqa’ 4 seminaristi bħala kandidati għas‑saċerdozju

San Gejtanu jagħżel it-triq tal-ubbidjenza, tal-umiltà, tal-eżempju: jagħżel it-triq tax-xhieda

Is‑Sibt 6 ta’ Jannar, 2017: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa fl‑anniversarju tat‑tieni dehra mistika ta’ San Gejtanu, fil‑Parroċċa ta’ San Gejtanu, il‑Ħamrun. Continue reading San Gejtanu jagħżel it-triq tal-ubbidjenza, tal-umiltà, tal-eżempju: jagħżel it-triq tax-xhieda

“Il-Kappillan huwa rigal ta’ Alla” – L-Arċisqof fil-pussess ta’ Dun Michael Zammit

Il‑Ġimgħa 5 ta’ Jannar, 2018: fil‑12:15 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa li matulha jagħti l‑pussess lill‑Kan. Dun Michael Zammit bħala l‑Kappillan il‑ġdid tal‑Parroċċa ta’ Ħal Luqa. Continue reading “Il-Kappillan huwa rigal ta’ Alla” – L-Arċisqof fil-pussess ta’ Dun Michael Zammit