Qari tal-Quddies tal-Ġimgħa tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena. San Massimiljan Marija Kolbe, presbiteru u martri (TO)u (PM) Velja tal-Assunta (S)

Stampa t-test tal-qari ta’ filgħodu …
Stampa t-test tal-qari ta’ filgħaxija …

Id-Dsatax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Il-Ġimgħa

QARI I
Xejn ma kien jonqsu t-tiżjin li jien qegħedt fuqek, oraklu ta’ Sidi l-Mulej. Imma int intlaqt għaż-żína.
Eżek 16, 1-15.60.63

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel

Ġiet fuqi l-kelma tal-Mulej u qalli: “O bniedem, uri ’l Ġerusalemm l-għarukażijiet tagħha, u għidilha: Dan jgħid Sidi l-Mulej lil Ġerusalemm: Continue reading Qari tal-Quddies tal-Ġimgħa tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena. San Massimiljan Marija Kolbe, presbiteru u martri (TO)u (PM) Velja tal-Assunta (S)