Meta nara lilek nieħu r-ruħ!

Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Kull sala tal-Isptar hija storja fiha nnifisha! Ġrajja li għandha bidu i\da mhux tmiem. Għaliex anki meta l-persuna tmut għal din il-ħajja l-fidi Nisranija tagħna tgħidilna li l-persuna tgħix għal dejjem.

Meta nżur is-sala tad-Dialysis persuna, li soltu tkun kwieta u ma tkellem lil ħadd meta tkun qiegħdha mqabbda mal-magna tad-Dialysis, tħobb tgħidli: “Meta nara lilek nieħu r-ruħ!” Darba minnhom fettilli nistaqsiha l-għaliex. U l-persuna, bit-tbissima fuq wiċċha, qaltli: “Għax Patri int dawl fid-dlam!” Continue reading Meta nara lilek nieħu r-ruħ!

Il-Knisja m’għandhiex taħżen il-ġid imma għandha tamministrah b’ġenerożità

It-Tlieta 14 ta’ April 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Komunità mwielda mill-ġdid mill-Ispirtu s-Santu tfittex l-armonija u tieħu paċenzja bit-tbatija. Dalgħodu, waqt il-quddiesa fid-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku għamel din l-affermazzjoni filwaqt li wissa lill-Insara li m’għandhomx jaħżnu r-rikkezzi imma jqegħduhom għas-servizz ta’ min hu fil-bżonn kif kienet tagħmel il-komunità mmexxija mill-Appostli. Continue reading Il-Knisja m’għandhiex taħżen il-ġid imma għandha tamministrah b’ġenerożità

“Il-Knisja għandha jkollha l-kuraġġ li titkellem bis-sinċerità”

It-Tnejn 13 ta’ April 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-mixja tal-Knisja hi dik tas-sinċerità, li tgħid l-affarijiet kif inhuma bil-libertà, afferma l-Papa Franġisku dalgħodu waqt l-omelija tal-quddiesa fid-Dar Santa Marta.  Kif indunaw l-Appostli wara l-qawmien ta’ Kristu, l-Ispirtu s-Santu biss jista’ jibdel l-atteġġjament tagħna, l-istorja ta’ ħajjitna, u jnissel fina l-kuraġġ.

Continue reading “Il-Knisja għandha jkollha l-kuraġġ li titkellem bis-sinċerità”

Kemm rabbejtna boloħ!

Minn Patri Mario Attard OFM Cap

Mhux l-ewwel darba li ddur lejn ommha u tgħidilha, kważi bid-dmugħ f’għajnejha: “Mà! Kemm rabbejtna boloħ!”

Il-frażi għall-ewwel taħsdek! Niftakar f’dak li kien iħobb jgħid l-għażiż Missieri, Alla jaħfirlu, meta konna naraw xi film fejn l-attur l-inkwiet kien jivvintaħ. “Dak iblaħ!” kien jgħid. Jiġifieri “Dak ma jaħsibhomx!” U tassew! L-għaliex dak li l-attur ewlieni kellu f’moħħu ma kienx joqgħod bi kwietu qabel iwettqu sal-inqas naqra! Continue reading Kemm rabbejtna boloħ!

Id-demm tal-martri hu ż-żerriegħa tal-Insara

Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Fl-aqwa xogħol li qatt ħareġ mill-pinna ta’ Tertuljanu, jiġifieri l-Apologeticus (Id-difiża), f’kapitlu 50 ta’ dan ix-xogħol kbir dan il-kittieb Nisrani jistqarr: “Id-demm tal-martri hu ż-żerriegħa tal-Insara”. Ma ninsewx li f’din id-difiża eċċellenti dan l-awtur Nisrani prolifiku tal-aħħar tat-tieni u l-bidu tat-tielet seklu tal-Kristjaneżmu f’Kartaġni kien qiegħed jitlob lill-istat biex jitollera legalment il-Kristjaneżmu. Tertuljanu ried li l-Insara jkunu almenu ittratti daqs il-membri ta’ settet oħra fi ħdan l-istess Imperu Ruman. Continue reading Id-demm tal-martri hu ż-żerriegħa tal-Insara

Minn fuq il-couch tad-dialysis  

Minn Patri Mario Attard OFM Cap

Kull ħamest ijiem ikolli x-xorti li nqarbinhom. Nidħol ħdejhom. Insellmilhom. Min jitbissimli. Min le. Nifhmu. Nifimha. Ikunu għajjenin. Għax anki biex titbissem trid l-enerġija. Min ikun rieqed għax l-għejja tal-proċess tkun kbira. Min jiekol għaliex, u ġustament, ikun bil-ġuħ. Min iħares fil-bogħod. Nifhmu wkoll. Ikun mitluf f’baħar ta’ ħsibijiet. Dawn huma l-pazzjenti għeżież tagħna tar-Renal Unit. Continue reading Minn fuq il-couch tad-dialysis  

Ibqa’ wieqfa!

Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Wieqfa! Taħt is-Salib! Il-Mara imnikkta. Il-Mara mweġġa’. Mill-ingratitudni tal-bniedem lejn Binha Mislub. Il-Mara li dejjem fittxet li tkun hemm għalih. Li ssalvah. Li tħarsu minn kull periklu. Imma issa ma setgħet tagħmel xejn. Għajr li tarahom ibiċċruhulha. Isallbuhulha. Saħansitra jifduhulha. Taħt għajnejha stess!

Sa minn meta kien daqs naqra, tarbija, x-xitan ried jeqridhula. Erodi raħ żejjed. U le! X’jien ngħid? Pinġih bħala l-perċimes tal-għedewwa tiegħu. U tafu l-għaliex dan kollu? L-għaliex beża’ li dan it-tfajjel tarbija kien se joħodlu s-saltna. Malajr qatagħha l-problema tafux! Bagħat joqtol is-subjien kollha minn sentejn l-isfel. B’tant kefrija! U ħruxija! Fejn tasal hux qalb il-bniedem? U dan l-ispettaklu makabru tad-dmija tafu l-għaliex seħħ? L-għaliex it-tifel kien il-Prinċep tas-Sliem! Continue reading Ibqa’ wieqfa!