Archive

Author Archive

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Griżma tal-Isqof, Xagħra

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech, fil-Griżma tal-Isqof fil-Bażilika u Kolleġġjata ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra, nhar il-Ħadd 25 ta’ Ġunju 2017.

Read more…

Etty Hillesum: dawl mistiku għal żminijietna

Il-meditazzjonijiet tal-Via Crucis ta’ din is-sena, li Papa Franġisku mexxa fil-Kolossew f’Ruma, nhar il-Ġimgħa l-Kbira tal-14 ta’ April, inkitbu mit-teologa Franċiża u omm ta’ tlett itfal, Anne-Marie Pelletier. Fis-seba’ meditazzjoni ta’ dawn il-meditazzjonijiet, jiġifieri dik dwar Ġesù u n-Nisa ta’ Ġerusalemm, spikkat bil-kbir il-figura ta’ Etty Hillesum.

Read more…

Niċċekknu biex inkunu nistgħu nisimgħu leħen il-Mulej

Il-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Jeħtieġ li niċċekknu biex inkunu nistgħu nisimgħu leħen il-Mulej, qal il-Papa Franġisku dalgħodu fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Illum hi l-festa tal-Qalb ta’ Ġesù.

Read more…

Lejn kultura tal-laqgħa personali

Ħsieb li għamel l-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech, bit-tema “Lejn kultura tal-laqgħa personali”, waqt l-Adorazzjoni għall-Kleru fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju 2017, fis-Santwarju parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana.

Read more…

Egypt – North Africa (cont…)

Abstracts from THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE – 19
By Fr John Caruana

Franciscan Missionaries of Mary (FMM)

The first appeal for the FMM sisters in Egypt was in 1924 by Fr Samuel Strobbe, a Franciscan from Belgium. The owners of a Franco-Belgian refinery in Armant, Egypt wanted the nuns to open a school for the families of the workers. Two years later, a dispensary and a convent were inaugurated. The nuns ran a kindergarten and taught catechism until 1959 when the kindergarten closed down.

Read more…

Categories: Dun Ġwann Caruana

Fik jien nistkenn!

Jiena persuna misħtija. Mhux soltu tiegħi nitħaddet. U, wisq anqas, li nitħaddet fuq l-affarijiet personali tiegħi. Madankollu ma stajtx ma nirrakkuntax il-ġrajja tiegħi. Xejn xejn ikun hawn min jieħu xi spunt minnha u jagħmel kuraġġ! Ħa jħares lil hinn mix-xefaq tat-tbatija u tan-niket li l-ħajja taf toffrilna.

Read more…

Kristu jimla l-vojt ta’ ħajjitna

Omelija tal-Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Quddiesa Pontifikali tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu, fis-Santwarju tagħha f’Għawdex, il-Ħamis 22 ta’ Ġunju 2017.

Read more…