Archive

Author Archive

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 19 ta’ Jannar 2018

January 19, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 13-19

Bejn dak li għażel bħala blata u dak li, meta wasal il-waqt ittradieh hemm għaxra mgħaqqdin flimkien bl-użu tal-konġuntiv ‘u’. Dak li jissemma l-ewwel kien jaf li se jiċħdu u dak li jissemma l-aħħar kien jaf dak li se jittradih. Read more…

Il-vera ħbiberija

January 19, 2018 Leave a comment

Xi żmien ilu ġie f’idejja il-magħruf ktieb ta’ Antoine de Saint-Exupéry, li jismu, fl-Ilsien Franċiż, Le Petit Prince (The Little Prince). Dan il-ktieb ġie ippubblikat f’Settembru tal-1943. Read more…

Minn Tal-Virtù

January 18, 2018 Leave a comment

Waqfittni l-karozza ħdejn il-Belt Siekta. Il-Belt tal-ħolm, li għalija, bħala Malti, imkabbar biha li ma ngħidx! L-għaliex hija plier sod u li jsemma leħnu bil-qawwa tal-istorja ta’ ġensi. Read more…

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 17 ta’ Jannar 2018

January 17, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 1-6

Dan ir-raba’ konfront ma seħħx b’kumbinazzjoni. Forsi normalment ma tantx nagħtu kas li fl-Evanġelju ta’ San Mark, uħud mill-mirakli li wettaq Ġesù huma marbutin ma’ dawn il-konfronti bejnu u bejn il-mibgħuta tal-awtoritajiet reliġjużi f’Ġerusalemm, li parti minn xogħolhom kien li jmorru kullfejn imur hu u jissidnikaw kull kellma li jgħid u kull mossa li jagħmel. Read more…

No other Name

January 17, 2018 Leave a comment

No other name is powerful as the Name of Jesus! On Wednesday January 3, we celebrated the Feast of His Holy Name. Considering the outstanding power of the Name of Jesus this Feast is indeed crucial for our faith. Read more…

Point taken

January 16, 2018 Leave a comment

The interesting and informative opinion piece written by Fr Geoffrey Attard, entitled The ‘Christian right’ is lost, made me reflect harder on the abortion and euthanasia issue. Read more…

The Pastoral Land Commission

January 16, 2018 Leave a comment

The Pastoral Land Commission: Participation of Fr John Mary Cauchi huwa ktieb ġdid ta’ Dun Ġwann Caruana, missjunarju l-Brażil. Dan il-ktieb ġie ppublikat diġitalment u huwa aċċessibli minn din il-link 

Read more…