Liturġija tas-Sigħat: Il-Ġimgħa tat-28 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru: Minħabba problemi tekniċi, partijiet mis-sit Laikos.org mhumiex qed jaħdmu. Għalhekk tista’ ssib il-Liturġija tas-Sigħat tal-lum hawn taħt. Nittamaw li l-problema tissolva mill-aktar fies possibli. Continue reading “Liturġija tas-Sigħat: Il-Ġimgħa tat-28 ġimgħa matul is-sena”

02 – Kif Nista’ Naħfer Lili Nnifsi?

Meta tħoss rabja lejk innifsek u sens ta’ ħtija, forsi qalbek tkun qed tagħmel qoxra madwarek sabiex ma terġax tweġġa’ lilek innifsek b’xi għemil bħal dak tal-imgħoddi. Drajna nikkundannaw wisq!

Iżda b’qoxra madwari ma nistax ngħix sew, u lanqas ma nista’ nirrelata sew ma’ ta’ madwari jew ma’ nies ġodda. Continue reading “02 – Kif Nista’ Naħfer Lili Nnifsi?”

Wara l-ewwel xita

Kien jum il-festa ta’ San Franġisk. Wara li kelli l-programm fuq it-televiżjoni, fejn ħafna jarawni ma’ Karl Bonaci u Natius Farrugia u jieħdu sehem b’ħafna nteress u bi profitt fid-diskussjoni li l-Ispirtu s-Santu jagħtina u jmexxina fiha, ridt immur sal-Furjana. L-għaliex, u dejjem kif ħsibt jien, almenu dakinnhar, kelli laqgħa l-Istitut Kattoliku.

Continue reading “Wara l-ewwel xita”