Archive

Author Archive

Il-Gżira

Kienu ilhom jgħiduli biex narah. Minn Malta u barra minnha. U fl-aħħar, wara ħafna, inftaħt għas-sejħa tagħhom. U rajtu!

Il-film, bl-Ingliż jismu The Island (Il-Gżira). Tista’ issibu liberament fuq YOU TUBE. Il-film hu bl-Ilsien Russu imma s-sottotitoli tiegħu huma bl-Ilsien Ingliż. Mela tista’ issegwieh.

Read more…

Silence helps us listening to God

Our world inundated with noises. Although noises are important not all noises are, in fact, cherished. Certain noises make us feel really burdened. Read more…

Korsijiet mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali għas-Sena 2018/2019

L-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali ppublika l-prospectus ta’ korsijiet li ser ikun qed joffri għas-Sena 2018/2019. Read more…

Categories: Avviżi

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 6, 19-23

Jingħad li meta Alessandru l-Kbir, ’il bogħod minn art twelidu, induna li wasal fl-aħħar nifsijiet ta’ ħajtu stqarr tlit xewqat dwar i l-funeral tiegħu. Ried li t-tabib tiegħu iwassal it-tebut bil-kadavru tiegħu id-dar waħdu biex juri li quddiem il-mewt ħadd ma jista’ jagħmel xejn, lanqas l-aqwa tobba; għall-mewt m’hemmx fejqan. Read more…

Barka ta’ qawwa kbira

Dan l-aħħar smajt konferenza li għamlitli ħemel ġid. Fil-fatt, din il-konferenza ġagħlittni nifhem il-qawwa tal-barka tas-saċerdot. Kemm hi ħaġa kbira meta aħna s-saċerdoti inberrkukhom! U kemm għandna bżonn inberrkukom! L-għaliex, l-ewwel u qabel kollox, l-aktar li għandna bżonn li nitbierku huwa aħna stess!

Read more…

Love changes everything!

Many recall the immortal lyrics of the great song by Michael Ball, released in 1992, Love changes everything.

Read more…

L-Evanġelju tat-Tnejn 18 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 5, 38-42

Tafu x’inhi l-liġi li hi frott tal-ġustizzja tal-bnedmin. Kif tagħmel jagħmlulek. M’hemmx sfida, m’hemmx taqbid, m’hemmx taħbil il-moħħ. Dik hi l-liġi tal-bejgħ, il-bdil tal-azzjonijiet, il-ġustizzja tal-kummerċ li tidher ġusta fost il-bnedmin. Hija progress fuq il-liġi tas-sopravivenza li tgħidlek biex teqred lil min jipprova jattakkak, trażżnu qabel irażżan lilek, il-kompetizzjoni għall-għajxien, li biż-żmien inbidlet fi skuża biex taħkem u teqred lil min taħseb jew timmaġina li jista’ jgħaddik. Read more…