Archive

Author Archive

Għal Alla ħadd ma hu kelb

August 19, 2017 Leave a comment

It-Sibt 19 ta’ Awwissu 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Festa ta’ Kemmuna, Knisja tar-Ritorn tal-Familja Mqaddsa mill-Eġittu.

Read more…

Libya: Sr Emmanuela Vassallo FMM – A Martyr

August 18, 2017 Leave a comment

Abstracts from THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE – 24
By Fr John Caruana

Sr Emmanuela Vassallo FMM was killed on the 5th July 1989. “She was my sister…!’” Sr Bruna Menghini wrote about Sr Emmanuela who gave her life up to save Sr Bruna Menghini during a violent assault.

Read more…

Categories: Dun Ġwann Caruana

L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

August 18, 2017 Leave a comment

X’kien jgħidli Patri Stiefnu

August 17, 2017 Leave a comment

Mela waqt li kont qiegħed għall-kwiet u fil-kwiet telgħet quddiemi l-figura għażiża ta’ ħija u ħabib għażiż tiegħi, Patri Stiefnu Barbara OFM Cap. Dan il-Patri Bormliż kien iħobb jgħidli: Il bene non fa chiasso e il chiasso non fa bene. Jiġifieri “it-tajjeb ma jagħmilx storbju l-għaliex l-istorbju ma jagħmilx tajjeb”.

Read more…

Iż-żewġt uċuh!

August 16, 2017 3 comments

Kull darba li ngħaddi minn ħdejn il-Kappella f’Mater Dei nara wiċċ wieħed u wiċċ l-ieħor. It-tnejn li huma rġiel. U għandhom l-istess isem. It-tnejn li huma jisimhom Ġużeppi. Wieħed bit-Taljan, Ġiuseppe. U l-ieħor bl-Ingliż, Joseph jew Joe. Mela San Ġużepp aqta’ x’bokka għandu bihom!

Read more…

Fiż-żgħir qiegħdha d-differenza!

August 15, 2017 Leave a comment

Is-soċjetà hija minjiera ta’ tagħlim. Ta’ riflessjoni. Ta’ ħsieb. Ta’ sfidi. Ta’ modi differenti ta’ kif wieħed jista’ jara u jgħix il-ħajja.

Read more…

Id-Droga hi dragun mirbuħ

August 15, 2017 Leave a comment

It-Tlieta 15 ta’ Awwissu 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija, Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria.

Read more…