19- Sitt Passi Biex Issolvi Problema

Insellimlek! Tiftakar meta kellek bżonn tagħmel xi ħaġa daqsxejn diffiċli u ma kontx taf fejn ser tibda? Tixtieq issolvi xi problema biex ħajtek tkun aħjar? Tixtieq toħloq xi ħaġa ġdida sabiex ittejjeb xi ftit id-dinja ta’ madwarek imma forsi qed taraha bi kbira wisq? Continue reading “19- Sitt Passi Biex Issolvi Problema”

Mit-talb għall-qalb!

Inkun għaddej mill-kurituri tal-isptar Mater Dei. Bil-ġiri! L-għaliex, il-bżonnijiet f’dan l-isptar ta’ bla tmiem, huma ħafna fuq li ħafna. U, kif għadu kemm jgħallimni l-Mulej, sewwasew ħdejn sodda ta’ pazjent f’dawn l-aħħar jiem: Il-Mulej, u warajh il-poplu Malti u Għawdxi, tassew iva li jixraqlu fuq li jixraqlu s-servizz tiegħi bħala kappillan sempliċi fl-isptar! Continue reading “Mit-talb għall-qalb!”

Consecrated Life today

In the homily on the feast of the Presentation of the Lord, on Saturday 2 February, at the 23rd World Day for Consecrated Life, Pope Francis said: “Consecrated life is … not about survival, but new life. ‘But… there are only a few of us…’ – it’s about new life. It is a living encounter with the Lord in his people. It is a call to the faithful obedience of daily life and to the unexpected surprises from the Spirit”. Continue reading “Consecrated Life today”

Bdew iwaddbu t-tagħbija l-baħar

Illum, l-10 ta’ Frar, hi l-Festa tan-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl fuq Gżiritna. Illum infakkru wkoll il-magħmudija ta’ Malta tagħna. Għax illum hija l-Festa tal-ftuħ il-għajnejn ta’ missirijietna minn San Pawl għall-fidi vera u li tagħti l-ħajja. Il-fidi f’Sidna Ġesù Kristu Sidna. Continue reading “Bdew iwaddbu t-tagħbija l-baħar”