Archive

Author Archive

L-Evanġelju tal-Erbgħa 18 ta’ April 2018

April 18, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 35-40

Il-ħtieġa li jħoss il-bniedem għall-immortalità, ħtirġa li l-bniedem donnu ħass minn dejjem, tieħu sura oħra fil-pjan tal-imħabba ta’ Alla għall-bniedem, sewwa sew għax Alla jħobb lill-bniedem u ħabbu qabel ħalqu bie xikun miegħu. Read more…

Kulħadd ħass it-telfa tiegħu

April 18, 2018 Leave a comment

Nhar it-Tnejn, is-26 ta’ Marzu, il-preżentatur magħruf Taljan tar-RAI, Fabrizio Frizzi, ħallielna hekk. Ħabta u sabta! L-ewwel mara tiegħu, Rita Dalla Chiesa, ikkummentat hekk: “Kulħadd ħass it-telfa tiegħu”.

Read more…

L-Evanġelju tat-Tlieta 17 ta’ April 2018

April 17, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 30-35

Meta missirijiethom raw u kielu l-mannah fid-deżert, emmnu jew ġarrbu? U jekk emmnu jew ġarrbu, ħallew qalbhom iddur lejn Alla b’rieda sħiħa jew kif xebgħu iġarrbu u dejqithom reġgħu lura lejn il-ħajja tagħhom ta’ qabel, igergru u jeqirdu kontra Alla li temgħahom u żammilhom żaqqhom mimlija? Read more…

Jafda fik!

April 17, 2018 Leave a comment

Xi ġmiel ta’ kelma hi din! Nafdak! Hija kelma li, minkejja l-progress li għamilna, madankollu f’dan għandna lanqas biss bdejna! Fil-fatt mhux l-ewwel darba li nisimgħu min jgħid, b’qalbu maqsuma u ddiżżapuntat li ma ngħidlekx: “Illum ma tista’ tafda lil ħadd!”

Read more…

Sorijiet fuq quddiem kontra l-gwerra u t-traffikar tan-nies

April 16, 2018 Leave a comment
F’Ruma sar seminar organizzat mill-UISG (Union of Superiors General) u l-ambaxxata Amerikana fis-Santa Sede. Ix-xhieda ta’ tlett sorijiet li jaħdmu fl-Afrika Ċentrali, fil-Filippini u fis-Sirja.
Categories: Aħbarijiet

Ir-riċetta

April 16, 2018 Leave a comment

Dan l-aħħar il-pilloli li nieħu biex bihom nibqa’ għaddej wasluli fil-qiegħ nett. Mela kelli borża vojta! Għalhekk, mal-ewwel radd tas-salib, ridt nara x’nagħmel. U l-ħsieb il-Mulej malajr webbilni bih f’moħħi! Immur għand it-tabib tiegħi ħa jagħmilli l-karta tal-pilloli!

Read more…

L-Evanġelju tat-Tnejn 16 ta’ April 2018

April 16, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 22-29

Il-ħobż b’xejn intgħoġob, iktar u iktar b’naqra ħut miegħu. Il-Mulej radd il-ħajr u l-ħob kotor u nieklu b’xejn. Iżda f’daqqa waħda għosfor, ma deherx iżjed. Mhux ta’ min jitilfu!

Read more…