Nifhmu r-rieda ta’ Alla nimxu magħha u li nwettquha sal-aħħar

It-Tliet 27 ta’ Jannar 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Jeħtieġ nitolbu ‘l Alla kuljum il-grazzja li nifhmu r-rieda tiegħU, il-grazzja li nimxu magħha u l-grazzja li nwettquha sal-aħħar. Din kienet it-tagħlima li l-Papa Franġisku silet mill-qari tal-liturġija tal-lum waqt l-omelija tal-quddiesa li hu ppresjeda fid-Dar Santa Marta. Continue reading “Nifhmu r-rieda ta’ Alla nimxu magħha u li nwettquha sal-aħħar”

M’għandniex nibżgħu u lanqas nistħu li aħna Nsara

It-Tnejn 26 ta’ Jannar 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

La għandna nibżgħu u lanqas nistħu li aħna Nsara għax il-fidi hija spirtu ta’ qawwa, ta’ karità u ta’ prudenza. Din hi l-lezzjoni li silet il-Papa Franġisku mill-qari tal-liturġija fit-tifkira ta’ San Titu u San Timotju, dixxipli tal-Appostlu tal-Ġnus.

Continue reading “M’għandniex nibżgħu u lanqas nistħu li aħna Nsara”

Aktar milli ġudizzju l-qrar irid ikun laqgħa ma’ Alla

Il-Ġimgħa 23 ta’ Jannar 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Il-qrar mhuwiex ġudizzju iżda laqgħa ma’ Alla li jaħfer u jinsa kull dnub ta’ kull bniedem li ma jegħjiex jitlob il-ħniena tiegħU. Dan kien il-ħsieb ewlieni tal-omelija li l-Papa Franġisku għamel dalgħodu fid-Dar Santa Marta. Continue reading “Aktar milli ġudizzju l-qrar irid ikun laqgħa ma’ Alla”

Il-poplu t’Alla jsib it-tama fil-Mulej

Il-Ħamis 22 ta’ Jannar 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Fir-riflessjoni dwar l-episodju tal-Vanġelu tal-lum, li l-Papa Franġisku għamel dalgħodu waqt l-omelija fid-Dar Santa Marta, huwa qal li l-poplu t’Alla jsib it-tama fil-Mulej, għax dan hu l-mod kif Ġesù jaġixxi: jgħallem, imiss il-qlub u jasal għandhom, għax tagħlimu fih il-qawwa tal-Kelma t’Alla. Continue reading “Il-poplu t’Alla jsib it-tama fil-Mulej”

L-Ispirtu s-Santu biss jagħmel il-qalb doċli għal Alla

Il-Ġimgħa 9 ta’ Jannar 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

L-Ispirtu s-Santu biss jagħmel il-qalb doċli għal Alla u għal-libertà, afferma l-Papa Franġisku dalgħodu, fl-omelija tal-quddiesa fid-Dar Santa Marta. Il-weġgħat tal-ħajja jistgħu jagħlqu lill-persuna filwaqt li l-imħabba tagħmilha ħielsa.

Continue reading “L-Ispirtu s-Santu biss jagħmel il-qalb doċli għal Alla”

Min iħobb jaf lil Alla, min ma jħobbx ma għarafx lil Alla

Il-Ħamis 8 ta’ Jannar 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Fl-omelija li għamel waqt il-quddiesa ta’ dalgħodu fid-Dar Santa Marta, il-Papa qal li f’dawn il-jiem ta’ wara l-Milied, il-qofol tal-liturġija jinsab fil-kelma ‘manifestazzjoni’. Ġesù jimmanifesta ruħu fil-festa tal-Epifanija, fil-Magħmudija u fit-Tieġ ta’ Kana.

Continue reading “Min iħobb jaf lil Alla, min ma jħobbx ma għarafx lil Alla”