Kemm ‘widien mudlama’, imma Alla jinsab magħna

It-Tnejn 14 ta’ Marzu, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Waqt il-quddiesa ta’ dalgħodu fid-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku fakkar xi fatti drammatiċi li ġraw dan l-aħħar. Quddiem dawn il-‘widien mudlama’ ta’ żmienna, qal Franġisku, it-tweġiba waħdanija hi li nafdaw f’Alla anke meta ma nifhmux, għax Hu qatt ma jħalli lill-poplu tiegħu waħdu.

Continue reading “Kemm ‘widien mudlama’, imma Alla jinsab magħna”

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal‑membri tal-Ordni Militari Sovran ta’ Malta

Il-Ħadd 13 ta’ Marzu 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa mal‑membri tal-Ordni Militari Sovran ta’ Malta, fil-preżenza tal-Eminenza Tiegħu Fra Matthew Festing, Granmastru tal-Ordni Sovran, Militari u Ospitalier ta’ San Ġwann. Il-Quddiesa saret fil-KonKatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.

Continue reading “L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal‑membri tal-Ordni Militari Sovran ta’ Malta”

Ħniena u Qadi

3. Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena. 12 ta’ Marzu 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Qed noqorbu lejn il-festa ta’ l-Għid, il-misteru ewlieni tal-fidi tagħna. Il-Vanġelu ta’ Ġwanni – kif smajna – jirrakkonta li qabel ma miet u qam mill-mewt għalina, Ġesù wettaq ġest li tnaqqax fil-memorja tad-dixxipli: il-ħasil tar-riġlejn.

Continue reading “Ħniena u Qadi”

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi Pellegrinaġġ Penitenzjali fl-Isla

4 ta’ Marzu 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi Pellegrinaġġ Penitenzjali fl-Isla. Eluf ta’ nies attendew għall-Pellegrinaġġ Penitenzjali tar-Randan bl-istatwa devota ta’ Ġesù Redentur, li sar il-bieraħ filgħaxija fl-Isla, u li tmexxa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Wara l-pellegrinaġġ, l-Arċisqof iċċelebra Quddiesa fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, l-Isla.

Continue reading “L-Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi Pellegrinaġġ Penitenzjali fl-Isla”

Nagħrfu li aħna midinbin biex nilqgħu l-ħniena t’Alla

Il-Ħamis 3 ta’ Marzu, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Waqt l-omelija li għamel dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku tkellem dwar l-infedeltà tal-poplu u qal li din tintrebaħ biss jekk aħna nagħrfu li aħna midinbin u b’hekk nibdew mixja ta’ konverżjoni.

Continue reading “Nagħrfu li aħna midinbin biex nilqgħu l-ħniena t’Alla”

Ħniena u Korrezzjoni

9. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 2 ta’ Marzu 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba.

Aħna u nitkellmu dwar il-Ħniena divina, kemm-il darba ftakarna fil-figura tal-missier ta’ familja, li jħobb lil uliedu, jgħinhom, jieħu ħsiebhom, jaħfrilhom. U bħala missier, jedukahom u jikkoreġihom meta jiżbaljaw, u hekk jgħinhom jikbru f’dak li hu tajjeb.

Continue reading “Ħniena u Korrezzjoni”

Il-ħniena taħfer u tinsa

It-Tlieta 1 ta’ Marzu, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-Papa Franġisku dalgħodu ċċelebra l-quddiesa fid-Dar Santa Marta. Fil-kummenti tiegħu dwar il-qari tal-ġurnata l-Papa qal li r-Randan hu żmien privileġġjat li fih inħejju ruħna għal-laqgħa mal-Mulej billi nħejju qlubna biex nirċievu l-maħfra mingħand Alla u naħfru lill-proxxmu tagħna.

Continue reading “Il-ħniena taħfer u tinsa”