Bħalisssa qed tagħmel il-kesħa!

Taqblu miegħi li bħalissa, f’pajjiżna, aqta’ kemm qed tagħmel kesħa! Tgħid fetaħ il-freezer? Min jaf? Li naf hu li ħafna, fosthom jien, aqta’ kemm iħossuhom mirżuħin bil-bard! Għax kollu santu ċajt! Il-kesħa dejjem kesħa! U allura, u bir-raġun, li int u jien ngħidu, għalenija, Kemm kesaħ! Continue reading “Bħalisssa qed tagħmel il-kesħa!”

18 – Inpattihielu!

Xi għorrief u nies spiritwali indunaw li meta aħna jkollna bżonn nitgħallmu xi ħaġa, ningħataw id-diffikultajiet li għandna bżonn.

Huma ndunaw li l-kuntlarjetà hija l-għalliema tajba tagħna. Tajjeb għalhekk li nindunaw xi tkun qed tipprova tgħallimna, din l-għalliema, meta l-affarijiet ma jiġux kif irriduhom, jew meta xi ħadd jagħmlilna azzjoni ħażina, u nħossu ġibda jew leblieba biex inpattuhielu. Continue reading “18 – Inpattihielu!”

Il-Ħajja Ikkonsagrata

Kull 2 ta’ Frar, Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej Ġesù fit-Tempju, issir ukoll iċ-ċelebrazzjoni ta’ Jum il-Ħajja Ikkonsagrata. Għalhekk, f’dan il-Jum għażiż,  jien, bħala wieħed mill-ikkonsagrati tal-Mulej, ħassejt il-ħtieġa li npoġġi bilqiegħda u nferra’ ftit minn qalbi, magħkom, xi riflessjonijiet li l-Ispirtu s-Santu qed jagħtini għal dan il-Jum. Continue reading “Il-Ħajja Ikkonsagrata”

The importance of theology

On Monday 28 January, the Church celebrated the feast of one of the greatest theologians of all time, the Dominican Saint Thomas Aquinas.

The latter, who is also called Doctor Angelicus, due to his living of the virtues especially the sublimity of his thought coupled with the purity of his life, has been rightly considered as the Patron Saint of all catholic education, theologians and theology students. Continue reading “The importance of theology”

Minix xi qaddis u qaddisa!

Kemm-il darba ħbieb tgħiduhieli din! L-aktar wara xi taħdita flimkien! Fl-isptar. Fuq dawk l-imberkin imwejjed l-oranġjo. Tal-kafeterija tafux! U mhux tar-restorant. Kif soltu nħobb ngħid. Minħabba li inħawwad il-kafeterija mar-restorant! Mela, grazzi Mulej li qed tagħtini l-grazzja li noqgħod għall-korezzjoni! Almenu ta’ kelma! Mir-restorant għall-kafeterija! Intant … Continue reading “Minix xi qaddis u qaddisa!”