Meta l-leħen pespisli f’widinti …

Kont qiegħed għal kwiet. F’kamarti. Fic-cella coelum. Fil-kamra tas-sema. U, hemmhekk, sewwasew f’dak iż-żmien, leħen żaqżieqi, bħalma jżaqżqu uħud mill-lasti li jġorru l-vari tal-Ġimgħa l-Kbira, fettillu jżaqżaqli waħda. Hekk kienet t-tiżqieqa tal-leħen … Joqgħod il-kamra jikteb l-artikli!… Continue reading Meta l-leħen pespisli f’widinti …

Burkina Faso: Għaqda u solidarjetà biex ngħelbu l-estremiżmu reliġjuż

It-Tnejn 13 ta’ Mejju 2019. “L-Insara f’Burkina Faso, bħal bosta oħra fl-Afrika, qegħdin isofru minn vjolenza minħabba l-fidi tagħhom. F’dan il-kuntest, l-Isqfijiet tal-Afrika tal-Punent ser jiltaqgħu bejn it-13 u l-20 ta’ Mejju biex jagħtu sostenn morali u spiritwali.” Continue reading Burkina Faso: Għaqda u solidarjetà biex ngħelbu l-estremiżmu reliġjuż