Liġi kontra l-abort

Is-Sibt, 3 ta’ Marzu 2018: Il-ġimgħa li għaddiet, il-Kumitat tas-Senat tal-Istat South Carolina fil-USA ivvota favur abbozz ta’ liġi dwar x’inhi persuna,  u wara bagħat din il-miżura lis-Senat tal-Istat wara li għaddiet bi 15-il vot favur u 9 kontra.

L-abbozz jirrikonoxxi trabi bħala bnedmin mill-mument tal-fertilizzazzjoni, u għalhekk, jiżgurahom “id-dritt kostituzzjonali għal proċess xieraq tal-liġi u protezzjoni ugwali skont il-liġi” kif spjegat fil-kostituzzjoni ta’ South Carolina. Jekk dan l-abbozz jgħaddi, ikun effettivament qed jipprojbixxi l-aborti, u South Carolina tissieħeb ma’ Missouri u Kansas bħala stat b’liġijiet dwar il-persuna.

“Aħna qed nippruvaw nikkontestaw lill-Qorti Suprema dwar l-iżball fundamentali tagħhom li bniedem ma jkunx persuna,” stqarr is-Senatur tal-Istat, Richard J. Cash. “Il-bniedem hu persuna.”

Iktar tagħrif fis-sit:  https://www.liveaction.org/news/south-carolina-state-senate-will-vote-on-personhood-bill/

Lest ir-restawr fuq ix-xbieha tar-Redentur fl-Isla

Is-Sibt 3 ta’ Marzu 2018, ser tiġi inawgurata mill-ġdid l-istatwa devota ta’ Ġesù Redentur, fil-Bażilika tal-Isla, wara x-xogħol ta’ restawr u konservazzjoni li sar. L-inawgurazzjoni, li tibda fil-5:30 p.m., ser tinkludi preżentazzjoni tax-xogħol li sar matul l-aħħar disa’ xhur ta’ ħidma intensiva.
Continue reading Lest ir-restawr fuq ix-xbieha tar-Redentur fl-Isla

Il-Kolossew ta’ Ruma jinxtgħel b’dawl aħmar b’solidarjetà mal-Insara ppersegwitati

Is-Sibt, 24 ta’ Frar 2018, il-Kolossew ta’ Ruma inxtgħel bid-dawl aħmar biex jiġbed l-attenzjoni fuq il-qagħda mwiegħra madwar id-dinja tal-Kristjani ppersegwitati minħabba l-Fidi tagħhom fi Kristu. L-avveniment beda fis-6.00p.m. Din kienet inizjattiva tal-Aid to the Church in Need (ACN), il-Fondazzjoni Pontifiċja ta’ Karità li tappoġġja lill-Kristjani ppersegwitati f’aktar minn 140 pajjiż madwar id-dinja. Continue reading Il-Kolossew ta’ Ruma jinxtgħel b’dawl aħmar b’solidarjetà mal-Insara ppersegwitati

Il-Motto u l-istemma tal-Isqof maħtur Monsinjur Alfred Xuereb

Il-motto episkopali
Bħala motto episkopali tiegħu, Mons. Xuereb għażel il-frażi bil-Latin meħuda mill-Vanġelu ta’ San Ġwann, kap. 17, vers 21: “Ut unum sint”. It-traduzzjoni għall-Malti hija: “Ħa jkunu lkoll ħaġa waħda”. Dan huwa l-kliem li Ġesù jgħid bħala talba lill-Missier fl-Aħħar Ikla sabiex wara mewtu d-dixxipli jibqgħu magħquda fil-Ġisem mistiku tiegħu li hu l-Knisja.  Continue reading Il-Motto u l-istemma tal-Isqof maħtur Monsinjur Alfred Xuereb