135 jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali

135 persuna temmew b’suċċess wieħed minn 16‑il kors li ġew offruti matul l‑aħħar sena akkademika mill‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali flimkien ma’ entitajiet oħra tal‑Knisja f’Malta. Iċ‑ċerimonja annwali tal‑gradwazzjoni saret nhar il‑Erbgħa, 22 ta’ Novembru 2017, fil‑Kappella tas‑Seminarju, Tal‑Virtù, ir‑Rabat, u tmexxiet mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna. Iċ‑ċerimonja bdiet b’Quddiesa ta’ ringrazzjament u wara saret il‑preżentazzjoni taċ‑ċertifikati.
Continue reading 135 jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali

Ktejjeb ta’ Ċelebrazzjoni tas-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu

It-Tlieta, 21 ta’ Novembru 2017:   L-Arċidjoċesi ta’ Malta għada kif ippublikat il-ktejjeb li ser jintuża fiċ-ċelebrazzjoni djoċesani li ser issir il-Ħadd li ġej, 26 ta’ Novembru fil-knisja parrokkajli ta’ Santa Venera bejn il-5.00 u s-6.30pm.   Għal dawk li jkunu jixtiequ, wara tmiem iċ-ċelebrazzjoni ikun hemm ukoll quddiesa.  Ara l-ktejjeb minn hawn … Kristu Re 2017 Ktejjeb

 

Il-Papa ċċelebra l-Ewwel Jum Dinji tal-Foqra

It-Tnejn, 20 ta’ Novembru 2017: Il-Papa Franġisku lbieraħ iċċelebra l-quddiesa fl-ewwel Jum Dinji tal-Foqra fil-Bażilika ta’ San Pietru. Il-Papa kien ħabbar dan il-jum matul il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena u ħalla f’idejn il-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida biex jorganizzaw u jippromwovu dan il-jum. Kien hemm madwar erbat elef ruħ għall-quddies u wara għadd kbir minnhom kienu mistiedna għal pranzu fis-Sala Pawlu VI.
Continue reading Il-Papa ċċelebra l-Ewwel Jum Dinji tal-Foqra

Tibda l-Viżta Pastorali fil-Parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni f’Bormla

Is-Sibt, 18 ta’ Novembru 2017:  Illum Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna jibda l-Viżta Pastorali tiegħu fil-Parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni f’Bormla.  Din hija r-raba’ parroċċa li l-Arċisqof qiegħed iżur fil-programm tiegħu ta’ Viżti Pastorali.  Imma minbarra dawn iż-żjarat, ir-Ragħaj Spiritwali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta regolarment imur fil-parroċċi kemm biex jamministra s-Sagrament tal-Konfirmazzjoni, inkella biex iqaddes f’xi okkażjoni, jew għal diversi raġunijiet oħra.  Ara l-programm kollu tal-Viżta tal-Arċisqof f’Borma minn hawn … Programm Viżta Pastorali Bormla

Il-Papa ngħata Lamborghini li se tiġi rkantata għall-karità

Il-Ġimgħa, 17 ta’ Novembru 2017: Aħbar li dwiet mill-Vatikan speċjalment mad-dilettanti tal-karozzi lussużi. Il-Papa Franġisku għadu kif ġie ppreżentat b’karozza Lamborghini Huracan minn uffiċjali tal-kumpanija li timmanifattura dawn il-karozzi lussużi. Din il-karozza li ġiet manifatturata apposta għall-Papa se tiġi rkantata minn Sotheby’s f’Londra u d-dħul se jmur għal erba’ proġetti f’isem il-Papa Franġisku.
Continue reading Il-Papa ngħata Lamborghini li se tiġi rkantata għall-karità

Jitfakkar għall-ewwel darba Jum il-Foqra

INĦOBBU MHUX BIL-KLIEM IMMA BL-GĦEMIL

Il-Ġimgħa, 17 ta’ Novembru 2017: Il-Knisja f’Malta ser tingħaqad mal-Knisja Universali biex għada, il-Ħadd 19 ta’ Novembru, tfakkar Jum il-Foqra. It-tema għal din l-ewwel ċelebrazzjoni ta’ Jum il-Foqra hi: ‘Inħobbu mhux bil-kliem imma bl-għemil’. Kien il-Papa Franġisku li fi tmiem il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena ried li jibda jitfakkar dan il-jum. Continue reading Jitfakkar għall-ewwel darba Jum il-Foqra