Rigal minn Alla lill-Knisja tiegħu.

Fr1-7“Annuntio vobis gaudium magnum. Nagħtikom aħbar ta’ ferħ kbir.” Waqt li bdejt insegwi kollox fuq it-televiżjoni, jiena stess kont għadni ma bdejtx nifhem sewwa l-implikazzjonijiet kbar ta’ dik l-aħbar.  L-oriġni tal-kliem bil-Latin li min jaf kemm drabi tħabbar minn dik il-gallerija majestuża fuq Pjazza ta’ San Pietru, imur lura tal-anqas elfejn sena.  Kien tħabbar l-ewwel darba mill-anġlu lil ftit rgħajja foqra mir-raħal ta’ Betlehem.  X’fehmu dawk dakinhar?  U x’qed nifhmu aħna llum dwar l-implikazzjonijiet kbar ta’ din l-aħbar unika. Continue reading Rigal minn Alla lill-Knisja tiegħu.

Konċistorju għall-Kanonizzazzjoni

It-Tnejn 11 ta’ Frar, fl-Awla tal-Konċistorju fil-Palazz Appostoliku tal-Vatikan inżamm Konċistorju Pubbliku Ordinarju fejn ġew kanonizzazzjoni dawn il-Beati:

– Antonio Primaldo u sħabu, martri;
– Laura di Santa Caterina da Siena Montoya Y Upegui, verġni, fundatriċi tal-Kongregazzjoni tal-Missjonijiet ta’ Marija Immakulata u Santa Katerina ta’ Siena;
– Maria Guadalupe Garcia Zavala, ko-fundatriċi tal-Kongergazzjoni ta’ dawk magħrufa bħala Handmaids of St Margaret Mary (Alacoque) u dawk li jgħinu lill-foqra.

L-ewwel tweet tal-Papa

pontifex1-e1355318799138 

Fit-tnax-il jum tat-tnax-il xahar tat-tnax-il sena tal-millenju ġdid, il-Papa Benedittu Sittax tweetja għall-ewwel darba.

Fl-10:30am, il-Papa kiteb lil dawk kollha li jsegwuh, u qal li huwa kuntent bir-rispons qawwi li rċieva għal dan il-mezz ġdid ta’ komunikazzjoni. Il-Papa ta l-barka tiegħu lil 700,000 ruħ li għażlu li jsegwu t-tweets tiegħu.

Il-Papa huwa magħruf bħala @Pontifex fuq Twitter, kelma li tfisser ‘pont li jgħaqqad’. L-ewwel messaġġ tal-Papa kien wieħed sempliċi. Permezz ta’ twitter, il-Papa mistenni jwassal messaġġi ta’ tama u jwassal il-messaġġ tiegħu lil firxa ferm ikbar ta’ nies.

Ħajr: Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Kurja tal-Arċisqof

Sforzi kontra l-legalizzazzjoni taż-żwieġ bejn koppji tal-istess sess

Il-Gvern fir-Renju Unit qal li s-sena d-dieħla se jkun qed jintroduċi abbozz ta’ liġi biex jillegalizza dak li qed jissejjaħ żwieġ bejn koppji tal-istess sess.
Dawk li huma kontra l-pjan qalu li d-deċiżjoni dwar dan saret mingħajr konsultazzjoni.

Kemm il-Knisja Kattolika u l-Knisja Anglikana ħabbru li huma kontra l-liġi proposta. B’reazzjoni għall-aħbar, iż-żewġ Arċisqfijiet kattoliċi f’Londra, Vincent Nichols ta’ Westminister u Peter Smith ta’ Southwark, ħarġu stqarrija  biex joppona bl-iktar mod qawwi l-proposta. “Għadu jimpurtana miż-żwieġ”, qalu. Żiedu li “t-tifsira tinsab fl-istess funzjoni taż-żwieġ bħala l-pedament tal-familja”. Waqt li innutaw li l-Gvern għażel li jinjora l-opinjoni ta’ iktar minn 600,000 persuna li ffirmaw petizzjoni b’appell sabiex tinżamm id-definizzjoni attwali taż-żwieġ, l-Arċisqfijiet komplew jikkritikaw il-proċess li għaddej biex il-liġi proposta eventwalment tidħol fis-seħħ. L-Arċisqfijiet Nichols u Smith ikkonkludew l-istqarrija tagħhom billi appellaw lil kull min jimpurtah mit-tifsira vera taż-żwieġ sabiex ma jiddejjaqx javviċina lill-membri parlamentari u jipprova jipperswadihom bil-kalma kollha. Fi kliemhom, “għadu mhux tard wisq biex inwaqqfu din il-liġi milli timmaterjalizza”.

Ħajr: Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Kurja tal-Arċisqof

Il-Papa jistqarr l-importanza għal għajnuna lil min hu bil-ġuħ

Fi stqarrija lid-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Ġnus Maqgħuda għall-Ikel u l-Agrikoltura, Jose Graziano da Silva, il-Papa Benedittu XVI qal li l-Knisja tqis bħala importanti ħafna l-inizjattivi agrikoli, għax dawn jgħinu biex jingħata l-ikel min hu bil-ġuħ.

Meta kien qed jikkommemora l-Jum Dinji tal-Ikel, il-Papa, fil-messaġġ tiegħu, issottolinea l-importanza ta’ dan il-jum partikolarment fid-dawl tal-kriżi ekonomika kurrenti u qal li “l-aċċess għal nutrizzjoni sana u suffiċjenti hu dritt fundamentali ta’ kull persuna”

Żied billi faħħar il-fatt li dan il-Jum kien iddedikat għar-riflessjoni fuq l-irwol tal-Koperattivi Agrikoli li jitimgħu lid-dinja. Qal li “mhux qed nitkellmu biss dwar l-appoġġ lill-koperattivi bħala espressjoni ta’ struttura differenti ta’ organizzazzjoni ekonomika u soċjali, imma wkoll li jkunu kkunsidrati bħala strument ta’ azzjoni internazzjonali”.

Il-Kap tal-Knisja Kattolika qal li “l-Knisja tappoġġa l-koperattivi agrikoli bħala mezz ta’ għejxien ta’ esperjenza ta’ għaqda u solidarjeta li mhux biss jikkontribwixxu għall-ekonomija, imma anki għat-tkabbir soċjali, kulturali u morali tal-komunita”.

Benedittu XVI temm jisħaq dwar ir-rwol importanti li għandhom in-nisa fiż-żamm u t-tħaddim tal-koperattivi għall-gid tas-sistema tal-familji.

Ħajr: Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Kurja tal-Arċisqof

Jitħabbar li se tintbagħat delegazzjoni tal-Vatikan fis-Sirja

Delegazzjoni mill-Vatikan, magħmula mill-Kardinal Laurent Mosengwo Pasinya, Arċisqof ta’ Kinshasa, il-Kardinal Jean-Louis Tauran, President tal-Kunsill Pontifiċju għad-Djalogu Inter-reliġjuż, il-Kardinal Timothy Dolan, Arċisqof ta’ New York, Mons. Fabio Suescun Mutis, mill-Ordinanza Militari tal-Kolumbja u Mons. Joseph Nguyen Nang, Isqof ta’ Phat Diem, se żżur il-belt Sirjana ta’ Damasku fil-jiem li ġejjin.

Waqt is-Sinodu tal-Isqfijiet fil-Vatikan, is-Segretarju tal-iStat tal-Vatikan, il-Kardinal Tarcisio Bertone qal li l-komunità Nisranija ma tistax tkun biss spettatriċi quddiem it-traġedja fis-Sirja.
Il-Kardinal Bertone qal li ħafna minn dak li qalu l-Isqfijiet miġbura għas-Sinodu, juri kemm is-sitwazzjoni għandha bżonn tingħata aktar attenzjoni u attenzjoni urġenti.

Huwa temm ifakkar fit-tbatija kbira li qed jgħaddi minnha l-poplu Sirjan, u esprima t-tħassib tiegħu għall-eluf ta’ persuni li qed ikollhom iħallu djarhom.

Ħajr: Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Kurja tal-Arċisqof.

IL-KNISJA F’MALTA TĦEJJI GĦAS-SENA TAL-FIDI BI STEDINA LILL-INSARA

Fil-11 ta’ Ottubru li ġej, il-Knisja f’Malta tinImagegħaqad mal-Knisja Universali biex tniedi “is-Sena tal-Fidi”. Propju sena ilu, fl-Ittra Appostolika ‘Porta Fidei’ (il-Bieb tal-Fidi), il-Papa Benedittu XVI ħabbar dan iż-żmien speċjali fil-Knisja Kattolika. Fi kliem il-Papa, “is-Sena tal-Fidi hi sejħa biex mill-ġdid nikkonvertu b’mod awtentiku lejn Kristu, il-Feddej waħdieni tad-dinja”.

Il-Knisja f’Malta qed tħejji programm ta’ attivitajiet bil-għan li l-Maltin jiskopru mill-ġdid l-entużjazmu tal-fidi tagħhom. Din l-istedina hi miftuħa għal kull individwu għalkemm, fuq xewqa tal-Arċisqof Pawlu Cremona O.P., se jsir aċċenn fuq l-Insara prattikanti biex filwaqt li jiskopru mill-ġdid il-fidi, dawn iwasslu l-esperjenza tagħhom lill-oħrajn. Dan jorbot ma’ dak li l-Arċisqof qal kemm-il darba matul l-episkopat tiegħu, jiġifieri l-ħtieġa li n-Nisrani jgħaddi minn tradizzjoni u konvenjenza għall-għażla ta’ fidi konxja u konvinta, f’kultura li kull ma tmur qed tinbidel. Huwa għalhekk li matul din is-Sena ta’ Fidi, il-Knisja f’Malta se tibqa’ timpenja ruħha f’evanġelizzazzjoni ġdida biex kif qal il-Papa “kull persuna tiskopri mill-ġdid il-ferħ tal-fidi u l-entużjażmu biex tikkomunikaha lill-oħrajn”.

Continue reading IL-KNISJA F’MALTA TĦEJJI GĦAS-SENA TAL-FIDI BI STEDINA LILL-INSARA