Żjara f’Malta tal-Kardinal Joao Braz de Aviz.

Nhar is-Sibt 24 ta’ Marzu ser jasal Malta l-Kardinal Joao Braz de Aviz, Prefett tal-Kongregazzjoni tal-Ħajja Konsagrata u tas-Soċjetajiet ta’ Ħajja Apostolika. Il-Kardinal Braz de Aviz ser jiġi Malta fuq stedina tas-Superjuri Reliġjużi Maġġuri biex jiltaqa’ mal-patrijiet u  s-sorijiet Maltin u Għawdxin. Din il-laqgħa ser issir nhar it-Tnejn 26 ta’ Marzu fil-5.00 p.m. fis-Sala tas-Sorijiet Agostinjani, Fleur-de-Lys.

Continue reading “Żjara f’Malta tal-Kardinal Joao Braz de Aviz.”

Żdied in-numru ta’ Kattoliċi, Saċerdoti u Isqfijiet.

Matul l-2010 żdied in-numru ta’ Kattoliċi, djakni, saċerdoti u isqfijiet filwaqt li n-numru ta’ nisa msieħbin fl-ordnijiet reliġjużi kompla jonqos. Dan joħroġ minn statistika tal-Vatikan li tgħid li fi tmiem l-2010 l-popolazzjoni Kattolika madwar id-dinja żdiet bi 15-il miljun, jew 1.3%, li hi rata li tiżboq bi ftit it-tkabbir tal-poplazzjoni dinjija li hu stmat li kibret b’1.1%.

Continue reading “Żdied in-numru ta’ Kattoliċi, Saċerdoti u Isqfijiet.”

L-Għaqda bejn il-Kattoliċi u l-Anglikani.

Il-Papa jgħid li jeħtieġ li l-Kattoliċi u l-Anglikani jkomplu-jaħdmu għall-għaqda.

Ruma – Filwaqt li jiftakru fl-għeruq tal-Kristjaneżimu li hu komuni bejniethom, il-Kattoliċi u l-Anglikani għandhom iġeddu l-impenn fit-talb biex jaħdmu għall-għaqda fost l-Insara.  Dan qalu l-Papa Benedittu XVI li flimkien mal-Arċisqof ta’ Canterbury Rowan Williams, mexxej spiritwali tal-Komnujoni Anglikana, fl-10 ta’ Marzu ċċelebraw il-vespri fil-knisja ta’ San Girgor fuq l-Għolja Celio, il-knisja li minnha, fis-sena 597, il-Papa Gregorju Manju kien bagħat lil Santu Wistin ta’ Canterbury flimkien ma’ erbgħin patri ieħor biex jevanġeliżżaw l-Ingilterra.

Continue reading “L-Għaqda bejn il-Kattoliċi u l-Anglikani.”

Tkompli l-Vjolenza fin-Niġerja

Bomba fi knisja tħalli għaxra mejta.

MapJos, in-Niġerja – L-aġenzija Reuters irrappuratat li minbarra l-10 minn-nies li nqatlu meta splodiet bomba ħdejn knisja f’Jos, fin-Niġerja, fl-istess jum mietu 10 oħra.  L-attakk fuq il-knisja qanqal ritaljazzjoni minn-naħa ta’ grupp ta’ żgħażagħ magħrufin bħala “Kristjani Żgħażagħ” li minħabba fih mietu aktar nies.  Is-setta iżlamika Boko Haram ħadu r-responsabbiltà ta’ din il-mewġa ta’ attakki bil-bombi fuq il-knejjes fin-Niġerja li ilhom sejrin minn żmien il-Milied.  Skont l-aġenzija Reuters, matul l-aħħar għaxar snin Jos saret iċ-ċentru l-aktar milqut minn tensjonijiet bejn il-komunitajiet Insara u Musulmani tan-Niġerja.  Mill-Milied ‘l hawn twettqu ħafna attakki bil-bombi fuq knejjes.

Continue reading “Tkompli l-Vjolenza fin-Niġerja”

60 Anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tal-Arċisqof Mercieca

Fl-okkażjoni tas-sittin sena anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tal-Arċisqof Mercieca, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. iċċelebra Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr nhar il-Ħamis 8 ta’ Marzu filgħaxija fil-Katidral tal-Imdina.

Fi tmiem il-quddiesa is-Segretarju tan-Nunzju, Fr Filippo Colnago, qara’ l-ittra mibgħuta mill-Papa Benedittu XVI lill-Arċisqof Emeritus Ġużeppi Mercieca għal din l-okkażjoni.

Ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbarha.

Ċelebrazzjoni Ewkaristika tal-Fjakkola Benedittina

This slideshow requires JavaScript.

Nhar il-Ħadd 4 ta’ Marzu 2012 filgħaxija saret ċelebrazzjoni Ewkaristika fil-KonKatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta fejn matulha l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. xegħel il-Fjakkola Benedittina għall-Paci.  Mal-Arċisqof ikkonċelebraw Monsinjur Pietro Vittorelli, Abbati tal-Monasteru ta’ Monte Cassino u Monsinjur Renato Boccardo, Arċisqof ta’ Spoleti, Norcia.  Il-Quddiesa kienet animata mill-Kor Benedittin ta’ Monte Cassino. Fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni, barra l-KonKatidral, saret preżentazzjoni medjevali tal-korteo storiku Terra Sancti Benedecti.

Fl-14 ta’ Marzu, l-Fjakkola Benedittina tittieħed il-Vatikan biex tiġi mbierka mill-Papa Benedittu XVI, biex imbagħad fl-20 ta’ Marzu titqiegħed fuq il-qabar ta’ San Benedittu fil-Monasteru ta’ Monte Cassino.  Iċ-ċelebrazzjoni tal-Fjakkola Benedittina għall-Paċi saret l-ewwel darba fl-1964 meta l-Papa Pawlu VI kien iddikjara lil San Benedettu bħala Patrun tal-Ewropa.  Minn dakinhar baqgħet issir kull sena f’pajjiż differenti.

Ritratti: Photocity, Valletta

Il-fjakkola Benedittina se tinxtegħel f’Malta

Din is-sena l-ordni tal-Benedittini għażel li l-fjakkola tal-paċi, tama u fraternita’, magħrufa bħala ‘L-Fjakkola Benedittina’, ċerimonja li ssir kull sena, tinxtegħel f’Malta.  Sa mill-1964 il-fjakkola hija simbolu li jinġarr f’ pellegrinaġġ li jibda’ mill-belt magħżula u jintemm f’Monte Cassino (qrib Ruma) fis-santwarju ta’ San Benedittu.

Din is-sena l-Fjakkola Benedittina se tinxtegħel f’Malta mill-Arcisqof Pawlu Cremona O.P. nhar il-Ħadd 4 ta’ Marzu waqt quddiesa li se jikkonċelebra flimkien ma’ Monsinjur Pietro Vittorelli, Arci-abbati  ta’ Monte Cassino u Monsinjur Renato Boccardo, arċisqof ta’ Spoleto u Norcia.

Din il-quddiesa, li se tkun animata mill-Kor Benedittin ta’ Monte Cassino se ssir fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann fil-5.30pm.

Wara li tintemm il-quddiesa, l-Prim Ministru Dr Lawrence Gonzi, se jilqa’ l-fjakkola fil-Berġa ta’ Kastilja, fil-Belt Valletta.

Continue reading “Il-fjakkola Benedittina se tinxtegħel f’Malta”