Publikat il-programm tal-konferenza dwar Żgħażagħ, Xorb u Droga

X’tista’ tagħmel il-familja?

Is-Sibt, 13 ta’ Jannar 2018: Ġie publikat il-programm tal-Konferenza Annwali organizzata mill-Kummissjoni Familja tad-Djoċesi ta’ Għawdex u li ser issir f’ Villa Fiorita, limiti ta’ Marsalforn, nhar is-Sibt 20 ta’ Jannar bejn il-5.00pm u t-8.00pm. Bħal fis-snin l-imgħoddija l-iskop ewlieni tal-konferenza hu dak li tipprovdi mument ta’ formazzjoni għall-familji dwar il-familja billi tagħti spunti ta’ kif wieħed jista’ jsaħħaħ il-familja tiegħu. Continue reading “Publikat il-programm tal-konferenza dwar Żgħażagħ, Xorb u Droga”

Viżta Pastorali mill-Arċisqof fil-Parroċċa ta’ San Franġisk t’Assisi fil-Qawra

Is-Sibt, 13 ta’ Jannar 2018: Bejn għada l-Ħadd u t-Tnejn, 14 u 15 ta’ Jannar 2018, l-Arċisqof Charles J. Scicluna se jkun qed jagħmel il-viżta pastorali fil-Parroċċa tal-Qawra, fejn se jiltaqa’ mat-tfal u ż-żgħażagħ u mal-anzjani u l-morda tal-parroċċa. Se jiltaqa’ wkoll mal-komunità internazzjonli tal-Parroċċa, fosthom ma’ Nsara minn Knejjes oħra kif ukoll mal-impjegati ta’ żewġ lukandi fl-istess lokalità.  Hawn taħt tista’ taqra l-messaġġ tal-Arċisqof Scicluna lill-komunità tal-Qawra.  … https://issuu.com/spieldeg/docs/fuljett-06-web/2 Continue reading Viżta Pastorali mill-Arċisqof fil-Parroċċa ta’ San Franġisk t’Assisi fil-Qawra

Iż-Żgħażagħ: element essenzjali f’komunità ta’ fidi

LIVE-IN TAL-KAPPILLANI 2018

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Jannar 2018:  Fid-dawl tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar “Iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali” li sejjaħ il-Papa Franġisku f’Ottubru li ġej, il-kappillani tas-70 parroċċa ddiskutew ir-realtà taż-żgħażagħ waqt il-live-in annwali tal-kappillani. Dan sar bejn it-Tlieta, 9 ta’ Jannar u l-Ħamis, 11 ta’ Jannar 2018, fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. Continue reading “Iż-Żgħażagħ: element essenzjali f’komunità ta’ fidi”

Dokument tal-Vatikan jenfasizza l-importanza tal-brothers reliġjużi

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Jannar 2018: Biex jgħin fil-promozzjoni tal-vokazzjonijiet reliġjużi, il-Vatikan ippubblika dokument ta’ 50 paġna b’riflessjonijiet dwar l-importanza tal-ħajja, il-missjoni tal-evanġelizzazzjoni, il-fraternità u s-sagrifiċċji tar-reliġjużi.

Il-Kongregazzjoni għall-Istituti ta’ Ħajja Kkonsagrata u Soċjetajiet ta’ Ħajja Appostolika ħarġet id-dokument intitolat: “L-Identità u l-Missjoni tal-Brothers Reliġjużi fil-Knisja”.
Continue reading “Dokument tal-Vatikan jenfasizza l-importanza tal-brothers reliġjużi”

Patri Leslie Gatt elett Pirjol Provinċjali tal-Provinċja Agostinjana ta’ Malta

Il-Ġimgħa, 5 ta’ Jannar 2018: Patri Leslie jieħu l-inkarigu ta’ din il-missjoni l-ġdida fil-Kapitlu tal-Provinċja ta’ Malta li ser issir f’April li ġej. Dakinhar huwa jissuċċedi lill-Provinċjal preżenti, Patri Raymond Francalanza li qeda b’dedikazzjoni fis-snin li għaddew. Continue reading “Patri Leslie Gatt elett Pirjol Provinċjali tal-Provinċja Agostinjana ta’ Malta”