L-Arċisqof maħtur mill-Papa biex jeżamina każi fiċ-Ċilì

10_pope_bishop_scicluna_It-Tlieta, 30  ta’ Jannar 2018: Komunikat mis-Sala Stampa tas-Santa Sede, publikat ftit tal-ħin ilu ħabbar li wara informazzjoni li daħlet riċentement dwar il-każ tal-E.T. Mons. Juan de la Cruz Barros Madrid, Isqof ta’ Osorno (Ċilì), il-Qdusija Tiegħu l-Papa Frangisku ħatar lill-E.T. Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta u President tal-Kulleġġ li jeżamina r-rikorsi ppreżentati lill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi fil-każi ta’ Reati Iżjed Gravi (Delicta Graviora), biex imur f’Santiago ċ-Ċilì u jisma’ lil dawk li esprimew ir-rieda li jissottomettu evidenza jew informazzjoni fil-pussess tagħhom.  Din il-ħatra tal-Arċisqof Charles J. Scicluna qed isseħħ biss ftit jiem wara l-Vjaġġ Appostoliku ta’ ġimgħa sħiħa li Papa Franġisku kellu fiċ-Ċilì u fil-Perù.

Dun Brendan Gatt bħala Vigarju Ġudizzjali tat-Tribunal Ekkleżjastiku

L-Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Brendan Gatt bħala Vigarju Ġudizzjali tat-Tribunal Ekkleżjastiku tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, bid-data effettiva tas-7 ta’ Jannar 2018, festa ta’ San Rajmondu ta’ Peñafort, il-qaddis patrun ta’ dawk li jagħtu servizz fil-qrati tal-Knisja. Continue reading “Dun Brendan Gatt bħala Vigarju Ġudizzjali tat-Tribunal Ekkleżjastiku”

Fl-2020 Malta tmexxi t-talb għall-għaqda fost l-Insara

Is-Santa Sede u l-Kunsill Ekumeniku tal-Knejjes f’Ġinevra għażlu lil Malta biex fis-sena 2020 tkun il-Kapitali tal-Ekumeniżmu fejn se tmexxi t-talb għall-għaqda fost l-Insara.

Fi stqarrija, il-Kurja ta’ Malta qalet li Malta se jkollha r-responsabbilità li tħejji t-tema u r-riflessjoni għal din il-ġimgħa ta’ talb. Continue reading “Fl-2020 Malta tmexxi t-talb għall-għaqda fost l-Insara”

Il-Ġimgħa Ekumenika 2020 f’Malta

L-Erbgħa, 24 ta’ Jannar 2018: Kif ġa konna ħabbarna minn dan is-sit nhar it-Tnejn li għadda, illum kien konfermat uffiċjalment fi stqarrija publikata mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Arċidjoċesi ta’ Malta li s-Santa Sede u l-Kunsill Ekumeniku tal-Knejjes f’Ġinevra għażlu lil Malta biex fis-sena 2020 tkun il-Kapitali tal-Ekumenika Dinjija, bir-responsabbiltà li tħejji t-tema u r-riflessjoni għall-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Continue reading “Il-Ġimgħa Ekumenika 2020 f’Malta”

Malta se tkun il-Kapitali Ekumenika fl-2020

It-Tnejn, 22 ta’ Jannar 2018: Pajjiżna kien magħżul biex fl-2020 ikun il-Kapitali Ekumenika.  L-Insara f’Malta għadhom kemm ġew fdati mill-Vatikan u mill-World Council of Churches f’Ġinevra biex iħejju t-tema u r-riflessjonijiet għal dan l-avveniment ekumeniku importanti. Waqt li ta din l-aħbar, Dun Hector Scerri, President tal-Kummissjoni Ekumenika Maltija qal li għalina dan mhux biss privileġġ, imma wkoll responsabiltà li ser twassal l-Insara f’Malta li joffru l-esperjenza tal-vjaġġ ekumeniku tagħhom mhux biss lill-Ewropa imma wkoll lid-Dinja kollha.

Ara d-diskors kollu ta’ Dun Hector Scerri hawn taħt … Continue reading “Malta se tkun il-Kapitali Ekumenika fl-2020”