Jitfakkar għall-ewwel darba Jum il-Foqra

INĦOBBU MHUX BIL-KLIEM IMMA BL-GĦEMIL

Il-Ġimgħa, 17 ta’ Novembru 2017: Il-Knisja f’Malta ser tingħaqad mal-Knisja Universali biex għada, il-Ħadd 19 ta’ Novembru, tfakkar Jum il-Foqra. It-tema għal din l-ewwel ċelebrazzjoni ta’ Jum il-Foqra hi: ‘Inħobbu mhux bil-kliem imma bl-għemil’. Kien il-Papa Franġisku li fi tmiem il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena ried li jibda jitfakkar dan il-jum. Continue reading “Jitfakkar għall-ewwel darba Jum il-Foqra”

Quddies f’Għawdex b’suffraġju għal ġurnalisti mejtin

Il-Ħamis 16 ta’ Novembru. Messaġġ tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech mibgħut lill-Għaqda Ġurnalisti Għawdxin li organizzat Quddiesa f’għeluq ix-xahar mill-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, b’suffraġju għal ruħha u ruħ il-ġurnalisti mejtin kollha. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, il-Belt Victoria.

Continue reading “Quddies f’Għawdex b’suffraġju għal ġurnalisti mejtin”

Newletter fl-Awstralja dwar l-Arċisqof Charles J. Scicuna

Il-Ħamis, 16 ta’ Novembru 2017: Fil-ħarġa ta’ Novembru tal-Maltese E-Newsletter tal-Awstralja kienet publikata biografija tal-Arċisqof ta’ Malta, Monsinjur Charles J. Scicluna. Barra minn hekk fl-istess ħarġa kien publikat ukoll id-diskors li l-Arċisqof kien għamel it-Tnejn, 27 ta’ April 2015, lil dawk li ħadu sehem fil-konvenzjoni tal-Maltin li jgħixu barra minn Malta.    Ara l-publikazzjoni kollha minn hawn … Maltese E-Newsletter 194 – November 2017   Continue reading Newletter fl-Awstralja dwar l-Arċisqof Charles J. Scicuna

Il-Papa bagħat il-kondoljanzi lill-popli tal-Iraq u l-Iran milquta minn terremot qawwi ħafna

Il-Papa Franġisku bagħat messaġġi ta’ kondoljanzi lill-poplu tal-Iran u tal-Iraq wara li terremot qawwi ħalla ħerba u mal-400 vittma l-aktar fl-Iran. Il-Papa wiegħed is-solidarjetà tiegħu lil dawk kollha milquta minn din it-traġedja u offra t-talb għall-vittmi. Huwa talab ukoll barkiet ta’ faraġ u qawwa fuq dawk li qed jagħtu l-ewwel għajnuna u l-awtoritajiet ċivili. Continue reading “Il-Papa bagħat il-kondoljanzi lill-popli tal-Iraq u l-Iran milquta minn terremot qawwi ħafna”

Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja fl-2018

L-Erbgħa, 15 ta’ Novembru 2017: Ir‑regolamenti għad‑Dħul fl‑Iskejjel tal‑Knisja għas‑sena skolastika 2018 ‑ 2019 ġew ippubblikati fuq il‑websajt tal‑Knisja f’Malta http://www.thechurchinmalta.org. B’kollox ser ikun hemm total ta’ 1,529 post vakanti. L‑applikazzjonijiet jistgħu jsiru, jew onlajn mil‑lum, l‑Erbgħa 15 ta’ Novembru 2017, jew f’waħda mid‑diversi skejjel tal‑Knisja bejn Novembru 2017 u Frar 2018 kif indikat fir‑regolamenti. Continue reading “Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja fl-2018”