Archive

Archive for the ‘Archbishop Emeritus Paul Cremona OP’ Category

“ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALIEX HEMM BŻONN TAS-SAĊERDOT?” (1)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Meta Sidna Ġesu’ Kristu ġie fid-dinja huwa ġie bħalna: fl-umanita’ tagħna. Dan kien ifisser li kien limitat għal żmien determinat u post determinat. Imma hu ma ġiex biss għan-nies ta’ żmienu, u għal dawk li kienu jgħixu fejn kien igħix Ġesu’. Read more…

“MELA JIEN SE MMUT?” (2)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Ġesu’ qal lid-dixxipli tiegħu biex ikomplu dak li għamel hu. Hu qalilhom biex jaraw lilu fil-morda u jmorru jżuruhom (Mt 25,36). Lil xi wħud minnhom, l-Ispirtu s-Santu tahom id-don tal-fejqan għall-poplu kollu, li għadu jseħħ sa llum (I Kor 12,9.28). Narawh meta San Pietru fejjaq lil wieħed magħtub “fl-Isem ta’ Ġesu’ Kristu ta’ Nazaret” (At 3,6).

Dan kollu sar mhu biss għal żmien Kristu, iżda għamlu biex jiswa’ għalina wkoll, f’kull post u f’kull żmien. Read more…

“MELA JIEN SE MMUT?” (1)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Xi drabi din tkun ir-reazzjoni ta’ xi wħud minna meta jgħidulhom biex jagħmlu tal-Griżma tal-Morda. Tajjeb li naraw xinhi verament il-Griżma tal-Morda.

Alla l-Imbierek ħalaq il-bniedem bl-Imħabba tiegħu kollha. Dan jurihulna fil-Ktieb tal-Ġenesi. Ma jistax ikun li hu ħalaq għalina it-tbatija, il-mard jew il-mewt. Dawk ġew għaliex il-bniedem wara tfixkel bid-dnub u għalhekk daħlu dawn it-tbatijiet. Read more…

“BILLI MA NITQARBINX: X’SE NITLEF?” (2)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

L-Ewkaristija tal-komunita’ Nisranija
Meta Ġesu’ waqqaf l-Ewkaristja fl-Aħħar Ċena, wara li kkonsagra l-ħobż u l-inbid qal lil dawk ta’ madwaru: “agħmlu dan b’tifkira tiegħi” (Lq 22,19). L-Ewkaristija hija l-ikbar mod kif il-komunita’ nisranija, il-Knisja, żżomm il-preżenza ta’ Ġesu fostha. Hija l-preżenza reali ta’ Ġesu’ tul iż-żminijiet, f’kull post. Read more…

“BILLI MA NITQARBINX: X’SE NITLEF? “ (1)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

L-istorja ta’ Adam u Eva kien il-mod kif Alla l-Imbierek wasslilna ħafna tagħlim li għandu bniedem, ragel u mara, li Alla ħalaq xbieha tiegħu. Insibu wkoll tagħlim fuq il-pjan ta’ Alla għaż-żwieg bejn raġel u mara u l-familja li toħroġ mill-imħabba għal dejjem ta’ bejniethom, li ssir bejta fejn jistgħu jitwieldu l-ulied li jibgħat Alla. Read more…

“GĦALIEX NGĦAMMDU T-TRABI” (2)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Iżda kien hemm żmien meta l-familji nsara xtaqu li anki t-tfal u t-trabi tagħhom jeħdu l-grazzja tal-magħmudija flimkien mal-familja kollha. Forsi dan l-episodju li se naraw jagħtina ndikazzjoni ta’ dan: “tgħammed hu u niesu kollha” (Atti 16,30-33; ara wkoll 16,15). Jista’ jkun li dan ifisser li tgħammdu hu u l-familja kollha, inklużi t-tfal u t-trabi, għaliex il-missier xtaq jaqsam il-grazzja tiegħu tal-Magħmudija m-al-familja kollha? Read more…

“GĦALIEX NGĦAMMDU T-TRABI?” (1)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Il-kelma ‘magħmudija’ “ifisser ‘tgħaddas’ , ‘iddaħħal fl-ilma’” (Katekiżmu tal-Knisja Kattoliku, n. 1214). Insemmuha hekk għaliex il-katekumenu (dak li jkun se jitgħammed) kien ‘jitgħammed’ billi jidħol u jiġi mgħotti bl-ilma (li tfisser il-mewt ma’ Ġesu’) biex jerġa’ joħroġ għall-ħajja ma’ Kristu Rxoxt. Wara nbidlet fuq il-forma li nafu llum: li nsawbu l-ilma mbierek fuq it-ras ta’ dak li jigħammed. Read more…