L-Isqfijiet jawguraw lill-pubbliku fl-okkażjoni ta’ żmien il-Milied

Il-Ħadd 27 ta’ Diċembru 2015: fl-okkażjoni tal-festi ta’ żmien il-Milied u l-bidu tas-Sena l-Ġdida, l-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona O.P. u l-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi, laqgħu lil kull min xtaq iżurhom għal bdil tal-awguri tal-istaġun. Waqt il-bdil tal-awguri, l-Arċisqof wassal il-messaġġ tiegħu lil dawk preżenti u lil dawk li kienu qed isegwu permezz tal-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali.

Continue reading L-Isqfijiet jawguraw lill-pubbliku fl-okkażjoni ta’ żmien il-Milied

Ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa

Il-Ħadd 27 ta’ Diċembru 2015: Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa ċ-ċelebrazzjoni tal-Ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. L-Arċisqof iċċelebra Quddiesa fil-Knisja Arċipretali, u wara sar pellegrinaġġ qasir lejn is-Santwarju fejn Monsinjur Arċisqof fetaħ il-Bieb tal-Ħniena. Continue reading Ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-familji

Is-Sibt 26 ta’ Diċembru 2015: l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa mal-familji, fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Il-Quddiesa saret fl-okkażjoni tal-festa tal-Familja Mqaddsa, u ġiet organizzata mill-Moviment ta’ Kana. Continue reading L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-familji

L-Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa tal-Milied fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin

Il-Ġimgħa 25 ta’ Diċembru 2015: Jum il-Milied, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra mal-ħabsin, il-Quddiesa Stazzjonali fl-okkażjoni tas-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, Raħal Ġdid. Preżenti wkoll għal din il-quddiesa, il-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, l-Onor. Carmelo Abela.

Continue reading L-Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa tal-Milied fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin

Il-Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

Il-Ħamis 24 ta’ Diċembru 2015

Il-paċi magħkom! Din it-tislima tawha wkoll l-anġli lir-ragħajja fil-lejl qaddis tal-Milied meta kantaw: “Glorja lil Alla fl-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba” (Lk 2, 14). Continue reading Il-Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

Il-Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkażjoni ta’ ‘Milied Flimkien’

Is-Sibt 19 ta’ Diċembru 2015: l-Arċisqof Charles J. Scicluna wassal il-messaġġ tiegħu flimkien mal-ogħla awtoritajiet tal-Istat, fl-okkażjoni ta’ ‘Milied Flimkien’, fi Pjazza de Valette, il-Belt Valletta.

Continue reading Il-Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkażjoni ta’ ‘Milied Flimkien’