L-Arċisqof-elett imexxi pellegrinaġġ penitenzjali f’Tas-Sliema

Il-Ġimgħa 27 ta’ Frar 2015: L-Arċisqof-elett Mons. Charles J. Scicluna mexxa pellegrinaġġ penitenzjali bix-xbieha tal-Ecce Homo, li telaq mill-knisja ta’ Stella Maris u ntemm fil-knisja ta’ St Patrick’s, Tas-Sliema. Matul dan il-pellegrinaġġ saret riflessjoni mill-Arċisqof u l-pellegrinaġġ intemm bil-Barka Sagramentali.

Continue reading L-Arċisqof-elett imexxi pellegrinaġġ penitenzjali f’Tas-Sliema

Nhar l-Erbgħa tal-Irmied

L-Isqof Charles J. Scicluna Amministratur Appostoliku ta’ Malta Omelija nhar l-Erbgħa tal-Irmied Knisja ta’ Santa Katarina, iż-Żejtun 18 ta’ Frar 2015

Fis-silta li smajna, mill-Evanġelu ta’ San Mark (Mt 6,1-6.16-18), il-Mulej Ġesù jitkellem dwar tlett atteġjamenti: is-sawm, il-karità u t-talb. Jekk nirriflettu ftit fuq dawn it-tlett atteġġjamenti, li b’xi mod huma l-qafas tal-mixja tagħna lejn l-Għid, liema mixja nsejħulha r-Randan, nirrealizzaw li meta nitkellmu fuq is-sawm qed nitkellmu fuq mixja li rrid nagħmel fuqi nnifsi billi nitgħallem niċċaħħad u nitgħallem ir-rażan. Continue reading Nhar l-Erbgħa tal-Irmied