Jiftaħ il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena f’Malta

Nhar il-Ħadd 13 ta’ Diċembru 2015: it-Tielet Ħadd tal-Avvent, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ta bidu għall-Ġublew Straordinajru tal-Ħniena fl-Arċidjoċesi ta’ Malta. Matul iċ-ċelebrazzjoni, l-Arċisqof fetaħ l-Ewwel Bieb tal-Ħniena fil-Katidral tal-Imdina. Continue reading Jiftaħ il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena f’Malta

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għat-tfal tal-iskejjel tal-Istat

Il-Ħamis 10 ta’ Diċembru 2015: l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa għat-tfal tal-Iskejjel tal-Istat, bi tħejjija għall-festa tal-Milied, fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.

Continue reading L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għat-tfal tal-iskejjel tal-Istat

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-koppji li żżewġu fl-2015

It-Tlieta, 8 ta’ Diċembru 2015: l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa għal dawk il-koppji li żżewġu matul l-2015. Din iċ-ċelebrazzjoni saret fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Wara l-Quddiesa, l-Arċisqof iltaqa’ personalment mal-koppji miżżewġa.
Continue reading L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-koppji li żżewġu fl-2015

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-impjegati tal-Kurja

il-Ġimgħa 4 ta’ Diċembru 2015: l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa għall-impjegati li jaħdmu fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Caritas u t-Tribunal Ekkleżjastiku fid-Dar Qalb ta’ Ġesu, Santa Venera.

Continue reading L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-impjegati tal-Kurja

L-Arċisqof jinawgura l-15-il edizzjoni tal-‘Orange Campaign’

L-Erbgħa 2 ta’ Diċembru 2015: l-Arċisqof Charles J. Scicluna fetaħ il-15-il edizzjoni tal-‘Orange Campaign’ fuq il-kampus tal-Università, fil-ftuħ tal-kampanja ‘Make My House a Home Orange Campaign’.

Continue reading L-Arċisqof jinawgura l-15-il edizzjoni tal-‘Orange Campaign’