Ngħożżu l-Ħajja

Is-Sibt 6 t’Awwissu 2016: Ittra Pastorali mill-E.T. Mons. Charles J. Sciscluna Arċisqof ta’ Malta u mill-E.T. Mons. Mario Grech Isqof ta’ Għawdex, fis-Solennita ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema.

Continue reading “Ngħożżu l-Ħajja”