Archive

Archive for the ‘Arċisqof Charles J. Scicluna. 2018’ Category

L-Arċisqof fil-Quddiesa tal-pussess tal-Kan. Dun Joseph Mizzi bħala Kappillan ta’ Santa Luċija

January 21, 2018 Leave a comment

Il‑Ħadd, 21 ta’ Jannar 2018: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa li matulha ta l‑pussess lill‑Kan. Dun Joseph Mizzi bħala l‑Kappillan il‑ġdid tal‑Parroċċa ta’ Santa Luċija.

Servizz Ekumeniku Djoċesan fl-Isla li tmexxa mill-Arċisqof J. Scicluna

January 19, 2018 Leave a comment

Il‑Ġimgħa, 19 ta’ Jannar 2018: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof mexxa Servizz Ekumeniku Djoċesan fil‑Bażilika tat‑Twelid tal‑Verġni Marija, fl‑Isla.

L-Omelija tal-Arċisqof J. Scicluna fil-funeral ta’ Fr Teddy Cumbo

January 17, 2018 Leave a comment

L-Erbgħa, 17 ta’ Jannar 2018: fit-3pm, l-Arċisqof J. Scicluna qaddes il-quddiesa tal-funeral ta’ Fr Teddy Cumbo fil-Parroċċa ta’ Ħal Luqa.

L-omelija tal-Arċisqof waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa tal-Qawra

January 14, 2018 Leave a comment

Il‑Ħadd, 14 ta’ Jannar 2018: fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil‑Knisja Parrokkjali tal‑Qawra fil‑bidu tal‑Viżta Pastorali f’din il‑parroċċa. Read more…

“Tħallux it-tieġ inessikom iż-żwieġ” – L-Arċisqof lill-għarrajjes

January 13, 2018 Leave a comment

Is‑Sibt, 13 ta’ Jannar 2018: fil‑5:30 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa għall‑koppji li ser jiżżewġu matul l‑2018, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Il‑Quddiesa hija organizzata mill‑Moviment ta’ Kana u xxandret ‘live’ fuq il‑Youtube Channel tal‑Knisja f’Malta. Read more…

L-Arċisqof fil-Quddiesa tal‑Epifanija li matulha laqa’ 4 seminaristi bħala kandidati għas‑saċerdozju

January 7, 2018 Leave a comment

Il‑Ħadd 7 ta’ Jannar, 2018: fid‑9:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal‑Epifanija li matulha tħabbru l‑festi tal‑Mulej għas‑sena 2018 u laqa’ lil erba’ seminaristi bħala kandidati għas‑saċerdozju, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. L-erba’ seminaristi huma: Osmar Baldacchino (Siġġiewi), David Borg (Ħaż-Żabbar), Christopher Bugeja (Rabat), u Jonathan Debattista (Ħal Tarxien). Read more…

San Gejtanu jagħżel it-triq tal-ubbidjenza, tal-umiltà, tal-eżempju: jagħżel it-triq tax-xhieda

January 6, 2018 Leave a comment

Is‑Sibt 6 ta’ Jannar, 2017: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa fl‑anniversarju tat‑tieni dehra mistika ta’ San Gejtanu, fil‑Parroċċa ta’ San Gejtanu, il‑Ħamrun. Read more…