Il-Vitorja tfisser ukoll li Alla ma jabbandunana qatt

Il-Ħadd, 8 ta’ Settembru 2019: Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tat-Twelid tal-Verġni Marija fil-Forti Sant’Anġlu, il-Birgu, fil-festa solennita’ tat-Twelid tal-Verġni Marija. Continue reading Il-Vitorja tfisser ukoll li Alla ma jabbandunana qatt

Festa li tfakkarna fl-għeruq tagħna

Is-Sibt, 7 ta’ Settembru 2019: Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Arċipretali tat-Twelid tal-Verġni Marija, il-Mellieħa fit-Traslazzjoni tar-Relikwa u Pontifikal Statali fis-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Marija. Continue reading Festa li tfakkarna fl-għeruq tagħna

It-tama tagħna hi li nintrefgħu minn dnubietna u li bħal Marija ngħaddu mill-mewt għall-ħajja

Il-Ħamis, 15 ta’ Awwissu 2019: Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-Bażilika Minuri ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta, fil-festa ta’ Ommna Mtellgħa s-Sema. Continue reading It-tama tagħna hi li nintrefgħu minn dnubietna u li bħal Marija ngħaddu mill-mewt għall-ħajja