Tliet seminaristi jirċievu l-Ministeru tal-Akkolitat

It-Tnejn, 4 ta’ Novembru 2019: Omelija f’Quddies fejn fiha l-Arċisqof Charles J. Scicluna ta l-Ministeru tal-Akkolitat lil tliet seminaristi fis-seminajru tal-Arċisqof, Tal-Virtù, ir-Rabat. It-tliet seminaristi kienu Joshua Cortis mill-Parroċċa ta’ San Gejtanu l-Ħamrun u Roderick Baldacchino u Jean-Claude Schembri mill-Parroċċa taż-Żejtun. Continue reading Tliet seminaristi jirċievu l-Ministeru tal-Akkolitat

Nitlobkom tagħmlu ħilitkom biex tkunu komunità li tilqa’

Il-Ħadd, 3 ta’ Novembru 2019: Quddiesa tal-Pussess tal-Kapillan P. Dominic Mangani OFM mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Parroċċa tas-Santissima Trinità, il-Marsa. Continue reading Nitlobkom tagħmlu ħilitkom biex tkunu komunità li tilqa’

Nitlob maħfra tal-ħitan li bnejna biex nifirdu l-mejtin tagħna

Is-Sibt, 2 ta’ Novembru 2019: Jum it‑Tifkira tal‑Mejtin Kollha, l‑Arċisqof iċċelebra Quddiesa fil‑Knisja taċ‑Ċimiterju tal‑Addolorata, Raħal Ġdid. L‑Insara huma mistiedna jitolbu għall‑erwieħ kollha li marru qabilna bis‑sinjal tal‑fidi u bit‑tama tal‑qawmien mill‑imwiet, biex bil‑ħniena ta’ Alla jitnaddfu minn kull dnub. Continue reading Nitlob maħfra tal-ħitan li bnejna biex nifirdu l-mejtin tagħna