Ippreparaw għat-tieġ b’mod spiritwali

Is-Sibt, 19 ta’ Jannar 2019: L-Arċsiqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa għall-koppji għarajjes li ser jiżżewġu matul din is-sena, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Din il-Quddiesa ġiet organizzata mill-Moviment ta’ Kana. Continue reading “Ippreparaw għat-tieġ b’mod spiritwali”

It-tagħlima li l-martri ta’ dixxendenza Maltija tagħti lill-Insara

Il-Ħadd, 13 ta’ Jannar 2019: Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Magħmudija ta’ Sidna Ġesù Kristu u radd il-ħajr lil Alla tal-beatifikazzjoni ta’ Sor Angele-Marie Littlejohn. Continue reading “It-tagħlima li l-martri ta’ dixxendenza Maltija tagħti lill-Insara”

Nitolbu biex il-ministeru tiegħek ikompli jkun dawl għall-ġnus

Il-Ħadd, 6 ta’ Jannar 2019: Omelija waqt Quddiesa f’għeluq l-20 anniversarju tal-episkopat tan-Nunzju Appostoliku Mons. Alessandro D’Errico. Continue reading “Nitolbu biex il-ministeru tiegħek ikompli jkun dawl għall-ġnus”

Qlubkom erfgħuhom ’l fuq lejn il-Mulej

Il-Ħadd, 6 ta’ Jannar 2019: l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa tal-Epifanija u jilqa’ erba’ seminaristi bħala kandidati għas-saċerdozju, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Waqt il-Quddiesa tħabbru l-festi tal-Mulej għas-sena 2019. Continue reading “Qlubkom erfgħuhom ’l fuq lejn il-Mulej”

Id-deheb, l-inċens u l-mirra fil-ħajja tal-miżżewġin

Is-Sibt, 5 ta’ Jannar 2019: l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa għall-koppji li żżewġu matul l-2018, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Il-Quddiesa hija organizzata mill-Moviment ta’ Kana.

Continue reading “Id-deheb, l-inċens u l-mirra fil-ħajja tal-miżżewġin”