Nifirħu fil-fidi tax-xirka tal-qaddisin

Il-Ġimgħa, l‑1 ta’ Novembru 2019: L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fis-Solennità tal‑Qaddisin Kollha, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Din il‑festa tiġi ċċelebrata mill‑Knisja Universali biex l‑Insara jagħtu ġieħ lill‑Qaddisin kollha waqt li jħabirku biex jimxu fuq l‑eżempju tagħhom. Continue reading Nifirħu fil-fidi tax-xirka tal-qaddisin

San Pawl għaqqad lil Malta u l-Greċja biż-żjara tiegħu bħala appostlu

Is-Sibt, 26 ta’ Ottubru 2019: Quddiesa ċelebrata mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-200 anniversarju mill-wasla tal-ewwel immigranti Maltin fil-Greċja, fil-Kappella ta’ San Kalċedonju, fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. Continue reading San Pawl għaqqad lil Malta u l-Greċja biż-żjara tiegħu bħala appostlu

Imbierka l-għuda li minnha joħroġ is-sewwa

Is-Sibt, 26 ta’ Ottubru 2019: Quddiesa Solenni ta’ Radd il-Ħajr mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof Antoine Camilleri, fil-Knisja Arċipretali ta’ Stella Maris, Tas-Sliema. Continue reading Imbierka l-għuda li minnha joħroġ is-sewwa

Il-Konsagrazzjoni ta’ tempju ġġedded fina l-konsagrazzjoni tagħna bħala Nsara

Il-Ġimgħa, 25 ta’ Ottubru 2019: Quddiesa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja ż-Żgħira mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Parroċċa ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. Continue reading Il-Konsagrazzjoni ta’ tempju ġġedded fina l-konsagrazzjoni tagħna bħala Nsara

Adelaide Cini… mitt sena wara

It‑Tlieta, 15 ta’ Ottubru 2019: Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-mitt sena mill-eżumazzjoni u t-trasport tal-fdalijiet tal-Venerabbli Adelaide Cini miċ‑ċimiterju ta’ Santa Marija Addolorata għall‑istitut “Ta’ Ċini” li kienet waqqfet u fejn tinsab midfuna. Din il‑Quddiesa, li għaliha kien mistieden kulħadd, b’mod speċjali min ried jitlob xi grazzja speċjali ta’ fejqan bl‑interċessjoni tal‑Venerabbli, saret fil‑kappella li tinsab fl‑Istitut Adelaide Cini, Sta Venera. Continue reading Adelaide Cini… mitt sena wara