Archive

Archive for the ‘Arċisqof Charles J. Scicluna’ Category

Standing up to fear

October 22, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 22 ta’ Ottubru, 2017: Artiklu mill-Arċisqof Charles J. Scicluna ppublikat f’The Malta Independent on Sunday. Read more…

Il-messaġġ tal-Arċisqof għall-Jum Dinji tal-Missjoni 2017

October 22, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 22 ta’ Ottubru 2017: Il-messaġġ tal-Arċisqof għall-Jum Dinji tal-Missjoni 2017. Read more…

IR-REAZZJONI TAL-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA GĦALL-QTIL TAL-ĠURNALISTA DAPHNE CARUANA GALIZIA

October 16, 2017 Leave a comment

It-Tnejn, 16 ta’ Ottubru 2017: Nikkundanna bl-iżjed mod qawwi dan il-qtil faħxi li seħħ illum. It-telfa ta’ Daphne Caruana Galizia timliena bi swied il-qalb u bid-determinazzjoni li niddefendu d-demokrazija sal-aħħar.

Dan mhux il-mument li noqogħdu nagħmlu gwerer bejnietna u nwaħħlu f’xulxin. Bħala poplu rridu nqumu, niddefendu d-dinjità ta’ kull wieħed, naqtgħu t-tgħajjir żejjed ta’ bejnietna u niddefendu l-valur kbir tad-demokrazija billi mill-kliem ngħaddu għall-fatti.
Nitlob għal ruħ din il-vittma u għall-qraba tagħha. Nuri solidarjetà mal-ġurnalisti kollha u nħeġġiġkom tiddefendu l-verità, ma tibżgħu minn ħadd u tkunu qaddejja tal-poplu u tad-demokrazija.

Għallmu t-talba tar-Rużarju lit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna

October 15, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Ottubru 2017: Pellegrinaġġ u Quddiesa fl-okkażjoni tal-100 sena mid-dehriet tal-Madonna ta’ Fatima. Read more…

L-omelija tal-Arċisqof f’Minsk, il-Belarussja

October 1, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, l-1 t’Ottubru 2017: L-omelija tal-Ħadd fi knisja parrokkjali f’Minsk, f’għeluq l-Assemblea Plenarja tas-CCEE. Read more…

Laqqa’ lil din il-komunità ma’ leħen il-Maħbub

September 23, 2017 Leave a comment

Is‑Sibt, 23 ta’ Settembru 2017: Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa li matulha jagħti il‑pussess lil Dun Blake Camilleri, bħala l‑kappillan il‑ġdid tal‑Parroċċa Marija Immakulata, l‑Ibraġ. Read more…

Nippromwovu l-Ġid Komuni – L-Arċisqof f’Jum l-Indipendenza 2017

September 21, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis, 21 ta’ Settembru 2017: Quddiesa Pontifikali f’Jum l-Indipendenza, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Read more…