Archive

Archive for the ‘Arċisqof Charles J. Scicluna’ Category

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet għar-Randan 2018

February 24, 2018 4 comments

Il-Ħamis, 22 ta’ Frar 20918: Il-Knisja f’Malta u l-Knisja f’Għawdex għadhom kif ippublikaw l-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta u Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex għar-Randan 2018.

L-Ittra Pastorali li kull sena tkun moqrija fil-knejjes tal-Gżejjer Maltin waqt il-quddies kollu tat-Tieni Ħadd tar-Randan, din is-sena għandha titolu, “Ngħożżu dak li hu sabih u tajjeb.”  Read more…

Ir-rwol tal-Knisja kif għandu jinbidel?

February 1, 2018 Leave a comment

It-Tnejn, 29 ta’ Jannar 2018: L-Arċisqof Charles J. Scicluna kien intervistat minn Fr Joe Borg fuq Radju RTK. Ħajr ukoll lil Newsbook.com.mt.  Ara l-filmat minn hawn taħt … Read more…

Il-Milied jgħallimna li ma nistgħux inċedu għat-tentazzjoni taċ-ċiniżmu

December 31, 2017 Leave a comment

Il‑Ħadd, 31 ta’ Diċembru 2017: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa ta’ Radd il‑Ħajr fi tmiem is‑sena, bil‑kant tat‑Te Deum, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta.  Read more…

Liż-żgħażagħ tagħna nagħtuhom it-tama u ċ-ċans li jesprimu dak li hemm f’qalbhom – L-Arċisqof

December 30, 2017 Leave a comment

Is-Sibt, 30 ta’ Diċembru 2017: L-Arċisqof jagħti l-awguri tal-Milied u s-sena l-ġdida lill-pubbliku. Read more…

Hemm bżonn naħdmu flimkien biex fuq is-social media nuru iżjed rispett lil xulxin – L-Arċisqof lill-Prim Ministru

December 27, 2017 Leave a comment

L-Erbgħa, 27 ta’ Diċembru 2017: Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Prim Ministru u l-Kabinett fil-bdil tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida. Read more…

Fil-Parlament għandna bżonn naraw eżempju ta’ djalogu ċivili, demokratiku, infurmat u miftuħ – L-Arċisqof lill-iSpeaker

December 27, 2017 Leave a comment

L-Erbgħa, 27 ta’ Diċembru 2017: Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-iSpeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti fil-bdil tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida. Read more…

Il-ġustizzja hija bbażata fuq il-verità li ma tħares lejn wiċċ ħadd – L-Arċisqof lill-Ġudikatura

December 27, 2017 Leave a comment

L-Erbgħa, 27 ta’ Diċembru 2017: Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Ġudikatura fil-bdil tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida. Read more…