Archive

Archive for the ‘Arċisqof Charles J. Scicluna’ Category

L-għażla tagħkom hija kontra l-kurrent

It-Tnejn, 26 ta’ Ġunju 2017: L-Arċisqof Charles J. Scicluna ordna seba’ djakni ġodda, żewġ seminaristi (Anton D’Amato u Bernard Micallef) u ħames reliġjużi (Alan Joseph Adami, Jethro Bajada, Kenneth Micallef, Kurt Mizzi u Elmar Pace). Read more…

Iż-żwieġ jibqa’ l-għaqda dejjiema u esklussiva bejn raġel u mara

Il-Ħadd, 25 ta’ Ġunju 2017: Il-messaġġ tal-Arċisqof waqt il-Quddiesa tal-festa ta’ San Nikola, is-Siġġiewi. Read more…

Kunu kontabbli lejn il‑kuxjenza, lejn is-soċjetà u lejn Alla

June 24, 2017 1 comment

Is-Sibt, 24 ta’ Ġunju 2017: L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-Ispirtu s-Santu fil-Ftuħ tat-Tlettax-il Parlament. Read more…

Kif tista’ tkun ġo faċilità korrettiva u xorta tħossok qiegħed fit-triq?

Il-Ġimgħa, 23 ta’ Ġunju 2017: L-Arċisqof jattendi għaċ-ċerimonja annwali tal-gradwazzjoni tal-Caritas għal dawk kollha li temmew b’suċċess il-programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga Read more…

Bħala individwi u soċjetà ejjew ma nkejlux ħajjitna fuq il-bread and butter issues

Il-Ħadd, 18 ta’ Ġunju 2017: L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-festa tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (Corpus Christi. Read more…

Nirringrazzjaw lill-Mulej għax fl-Ewkaristija tana nutriment spiritwali għall-ħajjitna

Is-Sibt, 17 ta’ Ġunju 2017: L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tal-Maestro di Cappella tal-Katidral. Read more…

Nitolbu maħfra ta’ kemm ħarsina lejn il-but imbagħad lejn il-kuxjenza

Il-Ġimgħa, 16 ta’ Ġunju 2017: L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Filep ta’ Agira f’Ħaż-Żebbuġ. Read more…