Il-Milied jgħallimna li ma nistgħux inċedu għat-tentazzjoni taċ-ċiniżmu

Il‑Ħadd, 31 ta’ Diċembru 2017: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa ta’ Radd il‑Ħajr fi tmiem is‑sena, bil‑kant tat‑Te Deum, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta.  Continue reading “Il-Milied jgħallimna li ma nistgħux inċedu għat-tentazzjoni taċ-ċiniżmu”

Liż-żgħażagħ tagħna nagħtuhom it-tama u ċ-ċans li jesprimu dak li hemm f’qalbhom – L-Arċisqof

Is-Sibt, 30 ta’ Diċembru 2017: L-Arċisqof jagħti l-awguri tal-Milied u s-sena l-ġdida lill-pubbliku. Continue reading “Liż-żgħażagħ tagħna nagħtuhom it-tama u ċ-ċans li jesprimu dak li hemm f’qalbhom – L-Arċisqof”

Hemm bżonn naħdmu flimkien biex fuq is-social media nuru iżjed rispett lil xulxin – L-Arċisqof lill-Prim Ministru

L-Erbgħa, 27 ta’ Diċembru 2017: Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Prim Ministru u l-Kabinett fil-bdil tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida. Continue reading “Hemm bżonn naħdmu flimkien biex fuq is-social media nuru iżjed rispett lil xulxin – L-Arċisqof lill-Prim Ministru”

Fil-Parlament għandna bżonn naraw eżempju ta’ djalogu ċivili, demokratiku, infurmat u miftuħ – L-Arċisqof lill-iSpeaker

L-Erbgħa, 27 ta’ Diċembru 2017: Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-iSpeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti fil-bdil tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida. Continue reading “Fil-Parlament għandna bżonn naraw eżempju ta’ djalogu ċivili, demokratiku, infurmat u miftuħ – L-Arċisqof lill-iSpeaker”

Il-ġustizzja hija bbażata fuq il-verità li ma tħares lejn wiċċ ħadd – L-Arċisqof lill-Ġudikatura

L-Erbgħa, 27 ta’ Diċembru 2017: Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Ġudikatura fil-bdil tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida. Continue reading “Il-ġustizzja hija bbażata fuq il-verità li ma tħares lejn wiċċ ħadd – L-Arċisqof lill-Ġudikatura”

Illum il-ġnus kollha raw is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna

It‑Tnejn, 25 ta’ Diċembru 2017: fl‑10:30 a.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa Pontifikali fis‑Solennità tat‑Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Continue reading “Illum il-ġnus kollha raw is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna”

Il-Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

Il-Ħadd, 24 ta’ Diċembru 2017: Huwa ta’ ferħ kbir għalija li f’dan il-lejl qaddis insellem lilkom, għeżież ħuti Maltin u Għawdxin. F’dan il-lejl il-Mulej jistedinna nersqu lejh. L-isem tiegħu, Ġesù, ifisser li Alla jixtieq ħafna jsalvana. Isem ieħor tiegħu, Għimmanu-El, ifisser li għandu għatx li jkun magħna, Alla magħna.
Continue reading “Il-Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna”