Archive

Archive for the ‘Arċisqof Charles J. Scicluna’ Category

Ilum fl-irxoxt ta’ Marija naraw il-glorja tal-Mulej u nemmnu fih

August 15, 2017 Leave a comment

It-Tlieta, 15 ta’ Awwissu 2017: Quddiesa Pontifikali fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta fl-okkażjoni tal-festa ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema. Read more…

Nixtieq li l-Knisja f’Malta taħdem mal-Istat għall-ġid komuni

August 10, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis, 10 ta’ Awwissu 2017: L-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra quddiesa fil-Festa ta’ San Lawrenz. Read more…

Nitolbu għal min lill-Knisja jridha marbuta bil-ktajjen tas-silenzju

L-Erbgħa, 2 ta’ Awwissu 2017: Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-għeluq l-1950 anniversarju mill-martirju ta’ San Pietru Appostlu. Read more…

Kelma ta’ kuraġġ lin-nanniet mill-Arċisqof

Is-Sibt, 29 ta’ Lulju 2017: Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lejlet il-festa ta’ Sant’Anna. Read more…

Aħna dixxipli tal-Mulej

Il-Ħadd, 16 ta’ Lulju 2017: Quddies minn l-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Madonna tal-Karmnu. Read more…

Jalla li din il-parroċċa tkun art tajba, li hi u tinżera’ fiha l-Kelma, tagħmel il-frott

Is-Sibt, 15 ta’ Lulju 2017: Quddiesa mill-Arċisqof J. Scicluna fil-Festa San Ġużepp, l-Imsida. Read more…

Il-Knisja ttenni l-impenn tagħha favur żwieġ bejn raġel u mara

July 13, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis, 13 ta’ Lulju 2017.  Il-Parlament Malti lbieraħ approva l-Att tal-2017 li jemenda l-Att dwar iż-Żwieġ u Liġijiet oħrajn. Din il-liġi tieħu t-tifsira taż-żwieġ u tapplikaha wkoll għal relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess. Read more…