Arċisqof Charles J. Scicluna. 2018, Aħbarijiet, Ittra Pastorali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, L-Isqof ta' Għawdex Mario Grech 2018

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet għar-Randan 2018

Il-Ħamis, 22 ta’ Frar 20918: Il-Knisja f’Malta u l-Knisja f’Għawdex għadhom kif ippublikaw l-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta u Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex għar-Randan 2018.

L-Ittra Pastorali li kull sena tkun moqrija fil-knejjes tal-Gżejjer Maltin waqt il-quddies kollu tat-Tieni Ħadd tar-Randan, din is-sena għandha titolu, “Ngħożżu dak li hu sabih u tajjeb.”  Continue reading