Ittra Pastorali tal-Isqfijiet għar-Randan 2018

Il-Ħamis, 22 ta’ Frar 2018: Il-Knisja f’Malta u l-Knisja f’Għawdex għadhom kif ippublikaw l-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta u Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex għar-Randan 2018.

L-Ittra Pastorali li kull sena tkun moqrija fil-knejjes tal-Gżejjer Maltin waqt il-quddies kollu tat-Tieni Ħadd tar-Randan, din is-sena għandha titolu, “Ngħożżu dak li hu sabih u tajjeb.”  Continue reading “Ittra Pastorali tal-Isqfijiet għar-Randan 2018”

Ittra Pastorali – Randan 2017

Is-Sibt, 11 ta’ Marzu 2017 kienet publikata u moqrija fil-knejjes kollha ta’ Malta u Għawdex, l-Ittra Pastorali tal-Arċisqof ta’ Malta Charles J. Scicluna u l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech ghar-Randan 2017.

Continue reading “Ittra Pastorali – Randan 2017”