Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2018

Tħabbret il-lista taċ-Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li se jmexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta’ Frar 2018. Continue reading “Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2018”

Eżerċizzi tar-Randan fil-KonKatidral ta’ San Ġwann, Valletta.

An invitation by the Pro-Rector of St. John’s Co-Cathedral, Valletta for a Spiritual Itinerary For Lent 2018. The theme is, “Our Journey Towards the Risen Christ”.  See more details below … Continue reading “Eżerċizzi tar-Randan fil-KonKatidral ta’ San Ġwann, Valletta.”

Fir-rivista enċiklopedika ‘Teresa’ tal-Patrijiet Karmelitani Tereżjani …

Fir-rivista enċiklopedika ‘Teresa’ tal-Patrijiet Karmelitani Tereżjani għadhom kemm ħarġu għadd ta’ ħarġiet li dettalji dwarhom jihru hawn taħt.  Min hu interessat jista’ jagħmel kuntatt ma’ Patri Wistin Vella OCD fuq 99054161.  Inkella jikteb email fuq avvella@gmail.com.  L-Indirizz postali huwa Patrijiet Karmelitani Tereżjani. Santwarju Santa Tereża.  Triq il-Wied, Birkirkara. BKR 9010.

Ara aktar dettalji dwar dawn il-publikazzjonijiet hawn taħt ..

Continue reading “Fir-rivista enċiklopedika ‘Teresa’ tal-Patrijiet Karmelitani Tereżjani …”

Festa ta’ San Ġwann Bosco fl-Oratorju Don Bosco f’Għawdex

Tħabbar il-programm tal-Festa ta’ San Ġwann Bosco ċelebrata fl-Oratorju Don Bosco, Victoria, Għawdex. In-Novena tal-festa bdiet il-Ħamis, 25 ta’ Jannar 2017 filwaqt li s-Solennità tkun ċelebrata il-Ħadd, 4 ta’ Frar.  Dakinhar issir ukoll konċelebrazzjoni solenni mmexxija mill-Isqof ta’ Għawdex, Monsinjur Mario Grech bis-sehem, tal-Kor Laudate Pueri.   Ara aktar dettalji tal-programm fil-poster minn hawn …   poster

Ir-relazzjoni ta’ bejn il-koppja u r-relazzjoni ta’ bejn il-ġenituri u l-ulied

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Ir-relazzjoni ta’ bejn il-koppja u r-relazzjoni ta’ bejn il-ġenituri u l-ulied. Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja fir-Rabat, Għawdex, nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Frar bejn is-6.00pm u s-7.15pm u ser titmexxa minn Don Enrico Parolari (psikologu u psikoterapista). Ikun hemm traduzzjoni mit-Taljan għall-Malti. Ikun hemm ukoll min jieħu ħsieb it-tfal. Continue reading “Ir-relazzjoni ta’ bejn il-koppja u r-relazzjoni ta’ bejn il-ġenituri u l-ulied”