Il-Madonna ta’ Pinu f’San Ġorġ

IL-MADONNA TA’ PINU ĠEJJA SAN ĠORĠ … GĦAT-TIENI DARBA

Is-sena 2019 hija waħda ferm speċjali għall-Knisja f’Għawdex. Dan għaliex il-kwadru għażiż u mirakoluż tal-Assunzjoni tal-Verġni Mbierka Ta’ Pinu qed jagħlaq 400 sena minn mindu tpitter minn Amadeo Perugino. Dan il-kwadru ntgħażel mill-Verġni Marija nfisha biex permezz tiegħu tagħti messaġġ ta’ tama lill-Għawdxin, lill-Maltin u lill-Insara ta’ kull żmien, hi u ssejħilna biex naslu għand Kristu permezz tagħha. Continue reading Il-Madonna ta’ Pinu f’San Ġorġ

Quddiesa għall-Kittieba u Gurnalisti Għawdxin – Stedina

Fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Frangisk de Sales, Arċisqof ta’ Ġinevra u Patrun tal-Ġurnalisti li taħbat il-Ħamis 24 ta’ Jannar 2019, dak inhar stess fil-5pm il-Ġurnalisti u Kittieba Għawdxin huma mistiedna li jattendu għall-Quddiesa mill-E.T.Mons Isqof Mario Grech. Continue reading Quddiesa għall-Kittieba u Gurnalisti Għawdxin – Stedina

Ġimgħa Ekumenika għall-Għaqda fost l-Insara

“Għandek tfittex il-ġustizzja, u l-ġustizzja biss” (Dewt. 16:20)

Servizz Ekumeniku organizzat Mill-Kunsill Ekumeniku ta’ Malta b’kollaborazzjoni mal-Kummissjoni Ekumenika Djoċesana: Il-Ġimgħa 25 ta’ Jannar 2019 fis-6.30pm, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl, fi Triq San Pawl, il-Belt Valletta.  Ser jippresidi l-Arċisqof Charles J. Scicluna filwaqt li Canon Simon Godfrey ser jagħmel riflessjoni. Il-kant se jkun mill-Joy Gospel Singers.  Ara l-poster … Continue reading Ġimgħa Ekumenika għall-Għaqda fost l-Insara