Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2017

Tħabbret il-lista taċ-Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li se jmexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta’ Novembru 2017. Continue reading “Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2017”

Il-Qaddisin kollha u l-Għid tal-Imwiet

Nhar l‑Erbgħa l‑1 ta’ Novembru 2017, l‑Arċisqof Charles J. Scicluna ser jiċċelebra Quddiesa fil‑Festa tal‑Qaddisin kollha, li matulha jagħlaq il‑proċess Djoċesan għall‑kawża tal‑Beatifikazzjoni tal‑Qaddej ta’ Alla, Patri Avertan Fenech, Karmelitan. Din ser issir fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, u tibda fil‑5:00 p.m. bir‑rit kanoniku tal‑għeluq tal‑inkjesta. Din il‑festa tiġi ċċelebrata mill‑Knisja Universali biex l‑Insara jagħtu ġieħ lill‑Qaddisin kollha waqt li jħabirku biex jimxu fuq l‑eżempju tagħhom.
Continue reading “Il-Qaddisin kollha u l-Għid tal-Imwiet”

Quddiesa mill-Għaqda Ġurnalisti Għawdxin

Nhar il-Ħamis 16 ta’ Novembru 2017 jaħbat l-ewwel xahar mill-qtil tal-ġurnalista Maltija Daphne Caruana Galizia.

L-Għaqda Ġurnalisti Għawdxin se tagħmel Quddiesa għal ruħha dakinhar fis-7.00pm, fil-Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Taċ-Ċawla, il-Belt Victoria.
Continue reading “Quddiesa mill-Għaqda Ġurnalisti Għawdxin”

Quddiesa fl-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar għall-Professjonisti f’Għawdex

Il-Moviment Gradwati Għawdxin jistieden lill-gradwati u l-membri tal-professjonijiet kollha (anki koppji) għall-Quddiesa tal-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar fit-3 ta’ Novembru 2017. Bħas-soltu ssir fil-knisja ta’ Santu Wistin (Victoria): fit-8.00pm. Ikun hemm ukoll il-possibilta’ tal-Qrar minn kwarta qabel.

Ċelebrazzjoni Djoċesana għat-Tfal fil-festa ta’ Kristu Re f’Għawdex

Il-Ħamis, 23 ta’ Novembru 2017, fil-Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl fin-Nadur, ser issir Ċelebrazzjoni Djoċesana għat-Tfal.  Iċ-ċelebrazzjoni li jisimgħa, Niltaqgħu ma’ San Tarċisju ser issir għat-tfal ta’ Years 4, 5 u 6.  Ara l-poster b’aktar dettalji … Continue reading “Ċelebrazzjoni Djoċesana għat-Tfal fil-festa ta’ Kristu Re f’Għawdex”

Konsagrazzjoni fl-Ordni tal-Verġni

L-Erbgħa, l-1 ta’ Novembru 2017, Monsinjur Isqof Mario Grech se jmexxi Konsagrazzja ta’ Josette Vassallo u Nancy Grech skont ir-rit tal-Konsagrazzjoni tal-Ordni tal-Verġni tal-Pontifikal Ruman.  Il-konsagrazzjoni ser issir fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria u tibda fis-6.30pm.  Ara poster b’aktar dettalji … Continue reading “Konsagrazzjoni fl-Ordni tal-Verġni”