Laudato Si: Interfaith and Secular Perspectives on Care for Creation

On the last day of the 2017 Season for Creation, the feast of St. Francis of Assisi and on the eve of the EU ‘Our Ocean’ international conference in St. Julian’s, 5-6 October.
The Church Environment Commission and Nature Trust Malta invite you to a public meeting, Laudato Si: Interfaith and Secular Perspectives on Care for Creation, on Wednesday 4 October, 4.30pm to 6.00 pm at the Millennium Chapel, Paceville.

Continue reading “Laudato Si: Interfaith and Secular Perspectives on Care for Creation”

Luther’s Use of Augustine

On Thursday, 19th October 2017 …  Revd Profesor Salvino Caruana OSA, Director Augustinian Institute – Pieta’ will address the audience on the theme of Dr Martin Luther’s Use of Augustine on Grace and Free Will in On the Bondage of the Will  at the auditorium of the Millennium Chapel, Church Street, Paceville, St. Julian’s at 7.00pm. More details … http://www.laikos.org/avviz_068_17.htm

Kors bażiku ta’ Patristika

Is-Soċjeta’ Patristika Maltija u l-Pastoral Formation Institute se jkunu qed joffru kors bażiku ta’ Patristika bil-Malti minn Ottubru sa Ġunju.  Il-lezzjonijiet se jkunu kull nhar ta’ Ħamis mis-6:30pm sat-8pm b’pawża qasira.  Il-post magħżul huwa l-Istitut Agostinjan (St Augustine College, Gwardamanġa), sabiex ikun hemm aċċess għall-grounds tal-iskola ħabba l-parking.  Continue reading “Kors bażiku ta’ Patristika”

Irtir fil-Kampanja

Il-Ħamis, 21 ta’ Settembru 2017: RETREAT IN THE COUNTRYSIDE: Journeying with Peter.  Dan huwa l-isem ta’ Irtir li ser isir fid-Dar tal-Irtiri, Mount St Joseph fil-Mosta bejn il-Ġimgħa, 20 ta’ Ottubru (7:00pm)  u l-Ħadd, 30 ta’ Ottubru (3:30 pm).  L-Irtir ser jitmexxa minn Claire Camilleri, Frank Mifsud u Maria Therese Portelli.

Għal aktar dettalji ara l-poster hawn taħt … Continue reading “Irtir fil-Kampanja”

Kors bibliku dwar il-Profeti l-Kbar

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Settembru 2017:   Minn Ottubru li ġej, il-parroċċa ta’ Santa Elena, Birkirkara ser torganizza kors bibliku ta’ tmien laqgħat fiċ-Ċentru tal-istess parroċċa. Is-suġġett tal-kors huwa dwar il-Profeti l-Kbar u l-kelliemi f’dawn il-laqgħat se jkun il-Biblista, Dun Karm Attard.  Kulħadd huwa mistieden u kull min jattendi huwa mitlub iġib il-Bibbja miegħu. Continue reading “Kors bibliku dwar il-Profeti l-Kbar”