Luteru u l-Knisja: X’mar ħażin?

Il-Ġimgħa, 29 ta’ Settembru 2017 fis-7.00pm, id-Discern qed jorganizza l-Lecture Annwali tiegħu fir-Reffotorju tal-Kurja tal-Arċisqof fil-Floriana. It-tema se tkun, “Luther and the Ghurch: What went wrong?”. Il-kelliemi se jkun Richard Rex, Professur fl-Università ta’ Camridge.
Continue reading “Luteru u l-Knisja: X’mar ħażin?”

Ngħinu lit-tfal ikollhom karattru sod

Laqgħat ta’ Formazzjoni mill-Kummissjoni Djoċesana Familja ta’ Għawdex.  Il-kelliem ikun Dun Anton Teuma.  L-ewwel laqgħa tkun il-Ġimgħa, 29 ta’ Settembru 2017 fl-Istitut tal-Familja, Papa Ġwanni Pawlu II.  Il-ħin bejn is-6.00 pm u s-7.30 pm. Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.   Continue reading “Ngħinu lit-tfal ikollhom karattru sod”

Laudato Si: Interfaith and Secular Perspectives on Care for Creation

On the last day of the 2017 Season for Creation, the feast of St. Francis of Assisi and on the eve of the EU ‘Our Ocean’ international conference in St. Julian’s, 5-6 October.
The Church Environment Commission and Nature Trust Malta invite you to a public meeting, Laudato Si: Interfaith and Secular Perspectives on Care for Creation, on Wednesday 4 October, 4.30pm to 6.00 pm at the Millennium Chapel, Paceville.

Continue reading “Laudato Si: Interfaith and Secular Perspectives on Care for Creation”

Luther’s Use of Augustine

On Thursday, 19th October 2017 …  Revd Profesor Salvino Caruana OSA, Director Augustinian Institute – Pieta’ will address the audience on the theme of Dr Martin Luther’s Use of Augustine on Grace and Free Will in On the Bondage of the Will  at the auditorium of the Millennium Chapel, Church Street, Paceville, St. Julian’s at 7.00pm. More details … http://www.laikos.org/avviz_068_17.htm

Kors bażiku ta’ Patristika

Is-Soċjeta’ Patristika Maltija u l-Pastoral Formation Institute se jkunu qed joffru kors bażiku ta’ Patristika bil-Malti minn Ottubru sa Ġunju.  Il-lezzjonijiet se jkunu kull nhar ta’ Ħamis mis-6:30pm sat-8pm b’pawża qasira.  Il-post magħżul huwa l-Istitut Agostinjan (St Augustine College, Gwardamanġa), sabiex ikun hemm aċċess għall-grounds tal-iskola ħabba l-parking.  Continue reading “Kors bażiku ta’ Patristika”