Miljun tifel u tifla mid-dinja kollha nhar l-Erbgħa 18 ta’ Ottubru 2017 se jgħidu r-Rużarju flimkien

Għal darb’oħra, il-Fondazzjoni Internazzjonali Pontifiċja tal-Karità, Aid to Church in Need (ACN), qed tistieden lit-tfal Maltin u Għawdxin sabiex nhar l-Erbgħa li ġej, 18 ta’ Ottubru, fid-9:00 a.m., jingħaqdu ma’ tfal oħra fid-dinja biex flimkien jgħidu t-talba tar-Rużarju. Continue reading “Miljun tifel u tifla mid-dinja kollha nhar l-Erbgħa 18 ta’ Ottubru 2017 se jgħidu r-Rużarju flimkien”

Il-lista sħiħa tat-Theology Research Seminars mill-Fakultà tat-Teoloġija

The Department of Fundamental and Dogmatic Theology is organising nine research seminars for students, academic staff members and the public. These shall be held on a monthly basis during the academic year 2017/18 at the Theology / Laws Boardroom (Room 317), University of Malta Msida Campus.

Continue reading “Il-lista sħiħa tat-Theology Research Seminars mill-Fakultà tat-Teoloġija”

Laqgħa għar-Retturi tal-Fratellanzi

Is-Segretarjat għal-Lajċi ser jorganizza laqgħa għar-Retturi tal-Arċikonfraternitajiet u Fratellanzi f’Malta.  Din ser isir nhar il-Ġimgħa, 20 ta’ Ottubru, fis-6:00 ta’ filgħaxija, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Floriana.  (Dħul mill-bieb ta’ wara tal-Kurja).  Għal iktar dettalji jekk jogħġbok ċċempel fuq in-numru 2590 6510.

Il-kawża tal-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni ta’ Patri Avertan Fenech

Is-Sibt, 14 ta’ Ottubru 2017, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jiċċelebra l-għeluq tal-inkjesta Djoċesana dwar il-Qaddej ta’ Alla, Patri Avertan Fenech, Karmelitan, nhar l-Erbgħa, l-1 ta’ Novembru 2017, Solennità tal-Qaddisin Kollha, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Continue reading “Il-kawża tal-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni ta’ Patri Avertan Fenech”