Ir-relazzjoni ta’ bejn il-koppja u r-relazzjoni ta’ bejn il-ġenituri u l-ulied

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Ir-relazzjoni ta’ bejn il-koppja u r-relazzjoni ta’ bejn il-ġenituri u l-ulied. Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja fir-Rabat, Għawdex, nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Frar bejn is-6.00pm u s-7.15pm u ser titmexxa minn Don Enrico Parolari (psikologu u psikoterapista). Ikun hemm traduzzjoni mit-Taljan għall-Malti. Ikun hemm ukoll min jieħu ħsieb it-tfal. Continue reading “Ir-relazzjoni ta’ bejn il-koppja u r-relazzjoni ta’ bejn il-ġenituri u l-ulied”

“Jumejn mal-Mulej”

L-Azzjoni Kattolika qed torganizza jumejn Manresa mid-9am tat-Tlieta 6 ta’ Frar sal-5pm l-Erbgħa 7 ta’ Frar, inkluż l-irqad iżda possibbli ukoll parteċipazzjoni f’parti.  Se jmexxu Fr Joseph Farrugia, Dorienne Portelli u Miriam Portelli.  Iktar informazzjoni mingħand antvassallo@gmail.com

Adorazzjoni Ewkaristika mill-Komunità Anawim

Il-Ħamis, 1 ta’ Frar 2018 ser issir adorazzjoni Ewkaristika fil-Parroċċa ta’ San Ġorg, fil-Belt Victoria, Għawdex.  L-adorazzjoni li qed tkun organizzata mill-Komunità Anawim ser ikollha t-tema, “Naduraw lil Ġesù f’ġuf Marija” u tibda fil-5.15pm. Kulħadd huwa mistieden speċjalment dawk li qed jistennew tarbija.

Ara l-poster … Continue reading “Adorazzjoni Ewkaristika mill-Komunità Anawim”