Festa tal-Ħniena Divina

Il-Ħadd 8 ta’ April 2018, il-Knisja tiċċelebra l-Festa tal-Ħniena Divina.  Dakinhar fil-Knisja ta’ Sant Antnin ir-Raħal Ġdid ser issir laqgħa ta’ talb immexxija minn Fr Hayden flimkien mal-Appostli u d-Dixxipli Franġiskani.  Matula jkun hemm Quddiesa, Adorazzjoni u Qrar.  Il-ħin ikun bejn is-6.00 u t-8.00 ta’ filgħaxija.  Ara l-poster … Continue reading Festa tal-Ħniena Divina

Adorazzjoni f’Ħamis ix-Xirka

Il-Ħamis, 29 ta’ Marzu 2018, il-Knisja tfakkar l-Aħħar Ċena tal-Mulej qabel ma beda il-Passjoni Tieghu.  Dakinhar bejn id-9.00 u l-11 ta’ billejl ser ikun hemm Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja ta’ Sant Antnin ir-Raħal Ġdid li titmexxa minn Fr Hayden flimkien mal-Appostli u d-Dixxipli Franġiskani.  It-tema tal-Adorazzjoni hija meħuda mill-kliem ta’ Ġesù lill-Appostli meta fil-Ġnien taż-Żebbuġ talabhom, “Ishru Miegħi”. Ara l-poster  …  Continue reading Adorazzjoni f’Ħamis ix-Xirka

Adorazzjoni Ewkaristika u Qrar bi tħejjija għall-Għid il-Kbir

Nhar l-Erbgħa, 28 ta’ Marzu 2018, fil-Knisja ta’ Sant Antnin, ir-Raħal Ġdid, ser ikun Adorazzjoni Ewkaristika fis-silenzju waqt li Fr Ħayden ikun qiegħed hemm kemm għall-Qrar kif ukoll għal kull min ikun jixtieq ikellmu.  Il-ħin ikun bejn is-6.30 ta’ filgħaxija u l-11.30 ta’ billejl.  Ara l-poster … Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika u Qrar bi tħejjija għall-Għid il-Kbir